Sferopedia
Advertisement
Sferopedia

Arvoreen, Brandobaris, Cyrrollalee, Sheela Peryroyl, Urogalan, Yondalla

Panteon ten określa się wspólnym mianem Dzieci Yondalli, od imienia bogini, która mu przewodzi.

Bogowie niziołczy[]

Imię Tytuł Symbol Boska kraina Charakter Dziedzina Domeny Ulubiona broń
Arvoreen Obrońca, Ostrożny Miecz dwa skrzyżowane krótkie miecze Celestia/Wenja/Zielone Pola praworządny dobry obrona, wojna, czujność, niziołki, wojownicy, obowiązek dobro, niziołki, ochrona, planowanie, prawo, wojna Serce Egidy (krótki miecz)
Brandobaris Mistrz Podstępu, Nieposkromiony Łobuziak odcisk niziołczej stopy wędrowny neutralny podstęp, kradzieże, poszukiwacze przygód, niziołki łotrzykowie niziołek, oszustwo, podróż, szczęście Ucieczka (sztylet)
Cyrrollalee Dłoń Drużyny, Podtrzymująca ognisko otwarte drzwi Celestia/Wenja/Zielone Pola praworządny dobry przyjaźń, zaufanie, palenisko, gościnność, rzemiosła dobro, niziołek, prawo, rodzina Laga towarzyszy [drąg] (maczuga)
Yondalla Celestia/Wenja/Zielone Pola
Sheela Peryroyl Zewnętrze/Kwitnące Wzgórze
Urogalan Elizjum/Eronia/Duszoziemie

Boskie krainy[]

Zielone Pola[]

Zielone Pola

Źródła[]

"Planescape - On Hallowed Ground"

"Forgotten Realms - Campaign Setting" ("Zapomnaine Krainy - Opis Świata")

"Forgotten Realms - Faith and Pantheons" ("Zapomniane Krainy - Wyznania i Panteony")

Advertisement