Sferopedia
Advertisement
Last-see

Mapa doliny

Dolina Ostatniego Morza - Ostatnia, nieskażona magią pozostałość po Zielonej Erze. Przypominają one o świecie sprzed Rajaata oraz jego ludobójczych czempionów. Dolina ta ma rozmiary około 150 mil długości i 70 mil szerokości, poprzecinana jest siecią wielu rzek a w samym centrum znajduje się Ostatnie Morze.

Widok Ostatniego Morza jest niesamowity dla większości mieszkańców. Nigdzie na świecie nie ma tyle czystej wody, aby móc się w niej porządnie zanurzyć i godzinami pływać. W normalnych warunkach cała populacja humanoidów by tutaj ciągnęła a walki o ten zbiornik byłyby najbardziej zaciekłymi od czasów Wojen Oczyszczenia. Tak jednak nie jest. Po pierwsze ta woda jest słona i przez to nie nadaje się do picia. Po drugie dojście jest wysoce utrudnione. Po trzecie Lordowie Umysłów oraz ich współpracownicy przeganiają tych, którzy (w ich rozumieniu) nie powinni mieć tu dostępu.

Środowisko jest tutaj bardziej przyjazne do życia. Źródła tego można znaleźć w działalności Lordów umysłów, wyższej wilgotności powietrza czy też częstszych powiewów wiatrów. Dzięki temu nie trzeba tutaj pić tyle wody co w pozostałych regionach świata czy lękać się palącego Słońca. Jednak przybysze, którzy całe życie nie natrafili na powietrze z większą wilgotnością, męczą się tutaj straszliwie (do czasu przyzwyczajenia się). Opady deszczu także nie sprzyjają nieprzystosowanym, gdyż pełni euforii ("tyle darmowej wody!") często idą na deszcz bez zabezpieczenia i się często, po prostu, przeziębiają (a że nigdy ich ciała nie doświadczały takiego stanu może się to okazać być śmiertelne).

W bezpośrednim pasie ziemi, otaczającego Ostatnie Morze, teren otoczony jest bujnymi trawami, przystosowanymi do solnego sąsiedztwa. Są one bardzo wytrzymałe i robi się z nich świetne liny czy nawet jako materiały budowlane, ale niestety nie nadają się do spożywania przez większość athasiańskiego bydła. W następnej sferze stopień zasolenia ziemi jest znacznie niższy i tam rośnie roślinność typu tropikalnego a rolnictwo byłoby bardzo udane.

Magia[]

Magia w dolinie jest zakazana, jednak nie jest to region martwej magii. Po prostu wszyscy mieszkańcy nie chcą utracić swojego raju więc będą starali zabić czarodzieja, a nawet poinformować Lordów Umysłów (ryzykując w obu przypadkach śmiercią) aby tylko rejon ten ocalić. I nikogo nie będzie interesować czy jest się wichrzycielem, ochromantem czy magiem czerpiącym energię z alternatywnych źródeł. Wszyscy są tak samo niebezpieczni i groźni.

Niemniej dzięki bujnemu środowisko zasięg zniszczeń, spowodowanych przez wichrzycieli, jest tutaj zdecydowanie mniejszy niż w innych regionach. Tak np. będąc w/na/nad Ostatnim Morzem najpotężniejsze zaklęcia spowodują spopielenie roślinności morskiej w promieniu raptem dwóch jardów.

Jednak system ochronny doliny nie śpi i zawsze istnieje groźba, że posługiwanie się magią zostanie wykryte przez któregoś z Lordów. Najmniej groźną konsekwencją będzie wydalenie z Doliny w eskorcie ich sług. O najgorszych ciężko pomyśleć.

Co jednak w przypadku magii kapłanów, druidów oraz templariuszy? Kapłani żywiołów oraz Druidzi są tolerowani, o ile korzystają z niej w pobliżu Saragaru. Templariusze oraz Kapłani parażywiołów (za wyjątkiem kapłanów parażywiołu deszczu) są traktowani przez Władców na równi z magami.

Lista osad[]

  • Saragar największe miasto w dolinie
  • Cuarsen
  • Cubarto
  • Huddleston
  • Kharzden
  • Rivertown
  • Shallat
  • Sylvandretta
  • Waishiki

Stworzenia[]

Delfiny, Giganci kręgu, Gwardziści, Kreele, Jaszczuroludzie, Puddingfishe, Rekiny, Skyfishe, Squarki, Lawkeeperzy.

Źródła[]

Dark Sun The wanderer's chronicle: Mind Lords of the Last Sea

Advertisement