Sferopedia
Advertisement

Piekielny czart baatezu

Diabły (ang. Devils) to czarty pochodzące z planu Baator. Są to praworządny źli przybysze, uosobienia tyranii i wyrafinowanego, uknutego zła. Najbardziej znaną grupą diabłów, często używaną jako synonim tej nazwy są baatezu. Reszta diabłów, która nie jest baatezu, trzyma się raczej na uboczu, jest dzika, żyjąca własnym życiem na Baator jak piekielne koty bezekira, bądź też utrzymują odizolowane społeczeństwa jak kytony.


Typy diabłów[]

Starożytni baatorianie[]

Te enigmatyczne istoty były mieszkańcami Dziewięciu Piekieł nim pojawili się tam Baatezu.

Information icon.svg.png Zobacz więcej w osobnym artykule: Starożytni baatorianie.

Baatezu[]

Baatezu to bardzo różnorodna grupa diabłów, która włada większą częścią Baator i jest jedną z trzech głównych stron w Wojnie Krwi. Baatezu posiadają ścisłą, uporządkowaną hierarchię, na czele której stoi Mroczna Ósemka, odpowiedzialna za operacje w ramach Wojny Krwi i Władcy Dziewięciu - lordowie dziewięciu warstw Baator. Najpotężniejszym z nich i władcą całej rasy jest Asmodeusz.

Information icon.svg.png Zobacz więcej w osobnym artykule: Baatezu.

Diabły piekielnie wykute[]

Podgrupa diabłów znana jako piekielnie wykute diabły, były konstruktami, które przez miniony czas została przemieniona przez Dziewięć Piekieł Baator w żywe byty. Sztywnie i surowo egzekwują prawa w Piekłach.

Information icon.svg.png Zobacz więcej w osobnym artykule: Diabły piekielnie wykute.

Inne diabły[]

 • Kalabon - diabły powstałe z gnijącego mięsa w padlinie Hrabiny Wiedźmy, które potrafią przemienić swoje własne ciała w wielkie mieszaniny, które walczą jako pojedyncze stworzenie.


 • Piekielny kot - niewidzialny kotopodobny diabeł wielkości tygrysa.

Mroczna Ósemka[]

Tych ośmiu najpotężniejszych piekielnych czartów spotyka się cztery razy do roku w fortecy Malsheem na Nessusie, dziewiątej warstwie Baator. Dyskutują wtedy o głównych strategiach w wojnie z tanar'ri i planowanych awansach wśród baatezu. Zwrócenie na siebie uwagi tych istot oznacza rychłą zagładę. Co ciekawe, ósemka ta rządzi od wielu lat, nie padając do tej pory ofiarą tak powszechnych wśród niższych rang diabłów zamachów.

Oto ich imiona:

 • Baalzefon
 • Corin
 • Dagos
 • Furcas
 • Pearza
 • Zapan
 • Zaebos
 • Zimmimar
Information icon.svg.png Zobacz więcej w osobnym artykule: Mroczna Ósemka.

Władcy Dziewięciu[]

Władcy Dziewięciu to dziesiątka potężnych diabłów, władających dziewięcioma warstwami Baatoru. Większość z nich należy do baatezu. Obecnie są nimi:

Information icon.svg.png Zobacz więcej w osobnym artykule: Władcy Dziewięciu.

Ciekawostki[]

Wiele ze wcześniejszych diabłów zostało zainspirowanych z prawdziwych religii i mitologii, jak np. Mefistofeles znany dobrze z cyklu Fausta, Asmodeusz, diabeł z apokryficznej księgi żydowskiej, Księgi Tobiasza, czy Belzebub, ukazujący się jako wysokie diabły w kosmologii D&D. Inne inspiracje jak pochodzące z erynii, greckich półbogiń zemsty, czy lemurów, rzymskich duchów zmarłych.

Wydanie zestawu zasad do 2-ej edycji Ad&d przyniosło zmiany imion diabłów i ich odpowiedników, demonów. Zaniepokojeni protestami grup religijnych fundamentalistów i innych, którzy uważali grę za wprowadzenie do satanistycznego kultu, TSR porzuciło słowa "diabeł" i "demon" ze wszystkich opisów potworów, podpisując jest w zamian baatezu i tanar'ri (ironicznie stworzenia całkowicie przypominały diabły i demony we wszystkim poza nazwą). Zachowało się to do wydania 3 edycji, gdzie oryginalne nazwy zostały przywrócone. Z powodu zmiany, termin "baatezu" został zachowany jako osobna podgrupa potężnych diabłów.

Źródła[]

 • "Ad&d 2.0 Monster Manual 2.0"
 • "Book of Vile Darknes" - "Księga Plugawego Mroku" 3ed. D&D
 • "Deites and Demigods" - "Bóstwa i Półbogowie" 3 ed. D&D
 • "Dragons of Faerûn"
 • "Księga Planów" - "Manual of the Planes"
 • "Księga Potworów 3.5 - Monster Manual 3.5"
 • "Księga Potworów II - Monster Manual II"
 • Grubb, Jeff. Manual of the Planes (TSR, 1987). ISBN 0-7869-1850-0
 • Gygax, Gary. Monster Manual II (TSR, 1983). ISBN 0-7869-2873-5
 • "Monster Manual III" - 3 ed. D&D
 • "Monster Manual IV" - 3 ed. D&D
 • Turnbull, Don, ed. Fiend Folio (TSR, 1981).
 • "Fiend Folio" - Czarci Foliał - 3 ed. D&D
 • "Planescape - Faces of Evil - The Fiends" - 2 ed. Ad&d accesory
 • "Planescape - Hellbound - The Blood War" - 2 ed. Ad&d
 • "Planescape - Monstrous Compendium Appendix I"
 • "Planescape - Monstrous Compendium Appendix II"
 • "Planescape - Monstrous Compendium Appendix III"
 • McComb, Colin. Faces of Evil: The Fiends (TSR, 1997). ISBN 0-7869-0684-7
 • McComb, Colin and Wolfgang Baur. Planes of Law (TSR, 1995).
 • McComb, Colin, Dale Donovan, and Monte Cook. Planes of Conflict (TSR, 1995). ISBN 0-7869-0309-0
 • "Przewodnik Gracza po Faerunie" - "Player's Guide to Faerun"
 • "Sandstorm" 3 ed. D&D
 • Stewart, Doug, ed. Monstrous Manual (TSR, 1994).
 • Stewart, Todd, and Paizo Staff. "1d20 Villains" Dragon #359 (Paizo Publishing, 2007).
 • "Wyznania i Panteony" - "Faiths & Pantheons"
 • "Zapomniane Krainy - Opis świata" - "Forgotten Realms Campaign Setting"
 • Planewalker.com
 • wikipedia.org
 • A look Back at Devils. D&D Alumni. Wizards of the Coast (2006-12-12). Retrieved on 2007-04-16.
 • Fast Forward Press. Encyclopedia of Demons and Devils. ISBN 0971323437
Advertisement