Sferopedia
Advertisement

Ludzka kobieta, Catti-brie

Ludzie (ang. Humans) są niezwykle rozpowszechnioną rasą humanoidów. Z racji doskonałych zdolności przystosowawczych, na większości światów materialnych, na jakich występują, są rasą najliczniejszą i bardzo często dominującą. Zdolność adaptacji sprawia również, że nie posiadają jednolitej kultury, dzieląc się na wiele nacji o bardzo różniącym się od siebie poziomie rozwoju i obyczajach. Również na Planach Zewnętrznych należą do popularniejszych ras rozumnych.

Większość ludzi jest potomkami plemion nomadów i późniejszych wędrownych formacji - pionierów, zdobywców, kupców, uchodźców i innych wędrowców. Żyłka awanturnictwa, chęci poznawania i zdobywania jest tym, co kształtuje ten gatunek. zazwyczaj ziemie opanowane przez ludzkie cywilizacje składają się z wielu odmiennych od siebie państw, będących mieszanką przeróżnych nacji, religii i linii krwi i powiązanych ze sobą skomplikowanymi zależnościami. Natura ludzka jest elastyczna i ambitna, co ułatwia dostosowanie się do nowych warunków. Jeśli chodzi o moralność, zwyczaje i gusta, różnic między ludźmi jest zbyt wiele, by je wymieniać. Jako istoty o stosunkowo krótkiej długości życia, nie mają tak dobrze zachowanej historii rasy jak elfy czy krasnoludy. Kraje ludzi znane są z nieustannie ewoluującej struktury społecznej i dużej ilości nieludzi, którzy są stosunków łatwo tolerowani i akceptowani. Ludzie oddają cześć najróżniejszym bóstwom i w większości światów trudno mówić o stałym panteonie, choć poszczególni bogowie mają większą lub mniejszą popularność w rozmaitych ludzkich krainach.

Fizycznie ludzie osiągają wzrost przeciętnie między 1,5 a dwoma metrami i wagę od 50 do 120 kilogramów, choć zdarzają się odchylenia od normy. Mężczyźni są zwykle więksi i silniej zbudowani od kobiet. Kolor skóry, oczu i włosów ludzi może przybierać różne odcienie, od alabastru, poprzez żółć, oliwkę, brąz i heban. Również stroje ludzi mają najrozmaitszy krój i barwy, zależne od trendów danej nacji. Łatwo krzyżują się z innymi rasami, najczęściej z elfami, orkami i niektórymi przybyszami z planów. Z racji łatwego nawiązywania kontaktów często służą jako dyplomaci i doradcy na dworach i w państwach innych istot, świetnie również radzą sobie jako kupcy.

To ludzie są twórcami języka handlowego, który potocznie zwany jest "Wspólnym" i poprzez rozmaite dialekty dotarł nawet na plany, mutując w planarny handlowy i rozpowszechniając się na skalę niespotykaną dla żadnej innej mowy.

Ludzkie rasy[]

Toril[]

Główne ludy Faerunu, od lewej: Calishyta, Chondatanin, Damaranin, Mulanin, Imaskari, Rashemita i Tethyrczyk.

Przedstawiciele grup ludzkich południowego Faerunu - od lewej: Arkajun, Durparczyk, Halruaańczyk, Shaaryjczyk

 • Faerûn
  • Siedem grup głównych: Calishyci, Chondatanie, Damaranie, Mulanie, Illuskańczycy, Rashemici, Tethryczycy
  • Grupy lokalne i napływowe: Bedyni, Chultanie, Durparczycy, Llud, Gurowie, Halruaańczycy, Imaskari, Lantańczycy, Maztikanie - (imigranci neksalscy), Narowie, Netheryjczycy, Raumviranie, Shaaryjczycy, Shou - (imigranci z Kara-Tur), Sossrimowie, Talfirczycy, Tashalczycy, Tuiganie (pustkowia pomiędzy Faerunem, a Kara-Tur), Turamici, Uluici, Vaasanie

Zakharyjczycy

 • Zakhara - Nie ma charakterystycznych podziałów etnicznych, Zakharyjczycy są potomkami upadłych imperiów Nog i Kadar. Różnią się przede wszystkim społecznie na mieszkańców pustyni, Al-Badia, żyjących w rozmaitych plemionach oraz mieszkańców miast, Al-Hadhar, żyjących w miastach-państwach o rozmaitych społecznościach. W odległej przeszłości przedstawiciele tych ludów przeniosły się do Faerunu przez liczne portale i stanowią część istotnych tam grup etnicznych, Al-Hadhar znani są jako Calishyci, zaś Al-Badia jako Bedyni.
  • Al-Badia - Poza murami miast, poza pasmami sadów i pól, leży prawdziwy Płonący Świat Zakhary. Tutaj, w regionach znanych jako Wysoka Pustynia oraz Nawiedzone Krainy, stworzenia muszą żyć na warunkach świata, a nie swoich własnych. Ludy największych pustyń Zakhary, dostatecznie silni by w nich przetrwać oraz dostatecznie śmiali by prosperować.
  • Al-Hadhar - zamieszkują niziny i wybrzeża Zakhary, jej chłodniejsze i wilgotniejsze miejsca o porannych mgłach monsunowych deszczach. Żyją w osadach wszelkich rozmiarów, od gromady glinianych bud po złote wieże Huzuz.
 • Kara-Tur: Issakorci, Koryoańczycy, Kozakuranie, Kuong, Shou, Wanesi, Wu-haltai
 • Maztika - Maztikanie zawierają takie grupy jak: Azuposi, Ludzie-Psy, Zielony Lud, Metahel, Nahopaka, Neksalanie, Pajtowie.

Oerth[]

Ludzie Flanaess

Niemal wszyscy ludzie Flanaess mogą wyśledzić swojego korzenie do pięciu grup etnicznych (Szósta grupa, Olmowie z Dżungli Amedio, istnieją jako byli niewolnicy Posiadłości Morskich Książąt.) Wiele ludów zachowuje wyraźne cechy rasowe, lecz większość jest trudna do rozpoznania z racji na długie stulecia mieszanych małżeństw. Jednakże w tych przypadkach wiele rodzin identyfikuje się z poszczególną grupą etniczną i podąża jej tradycjami i zwyczajami bez względu na to czy przypominają one ich przodków. Jedynie Rhennee gardzą małżeństwami spoza swoich rodów.

Krynn[]

Ludy Ansalonu.

Standardowy podział grup etnicznych Ansalonu opiera się na ludy cywilizowane i wędrowne.

 • Cywilizowani ludzie
 • Nomadzi

Eberron[]

Ludy Khorvaire, od lewej: Thranowie, Karrnathyjczycy, Aundairianie, Brelowie, Cyranie.

Khorvaire spośród ludzi zamieszkują przedstawiciele Pięciu Narodów.

 • Thranowie - (ang. Thranes), lud pochodzący z Thrane.
 • Karrnathyjczycy - (ang. Karnathi), lud pochodzący z Karrnath.
 • Aundairianie - (ang. Aundairians), lud pochodzący z Aundair.
 • Brelowie - (ang. Brelish), lud pochodzący z Brelandii.
 • Cyranie - (ang. Cyran), lud uchodźców ze zniszczonego Cyre.

Athas[]

Ludzie z różnych miast-państw cechują się charakterystycznymi cechami wyglądu. Jedynie mieszańcy kosmopolitycznego miasta Tyr nie mają wyróżniających cech.

Aebrynis[]

W świecie Birthrighta ludzie podzieleni są na pięć odrębnych podras, różniących się kulturowo.

 • Ainureańczycy
 • Brecht
 • Khinasi
 • Rjurik
 • Vos

Ludzie innych światów[]

Ludy pochodzące z rzeczywistego świata były obecne w D&D od samego początku istnienia gry. Głównie za sprawą podręczników źródłowych wprowadzających bóstwa ze znanych kultur. Począwszy od Supplement IV: Gods, Demi-Gods & Heroes (1976) dla OD&D. W AD&D 1e bóstwom zaczęto przypisywać plany zamieszkania w Manual of the Planes 1e (1987), co uwzględnił kolejny podręcznik o bogach Deities & Demigods 1e (1980). Koncepcję tę porzucono w Legends & Lore (1990) dla AD&D 2e by powrócić do niej w Planescape Campaign Setting (1993), gdzie jednoznacznie stwierdzono, że ludy te zamieszkują wiele światów pierwszych materialnych zawierających się w tym samym Wieloświecie. Szczególnie On Hallowed Ground (1996) wymieniając we wstępie panteony stosuje określenie ludzi zamieszkujących kosmos, nawiązując co określenia Planu Materialnego z gry Spelljammer. Niezależnie opisywane były wybrane kultury poprzez podręczniki historyczne z serii Historical Reference (HR1-HR7) (1990-1997). Część tych kultur pod zmienionymi nazwami występuje także w światach Zapomnianych Krain czy Greyhawka, np. Aztekowie jako Maztikanie w Maztice.

Wśród tych wszystkich źródeł oraz w Dragon Magazine opisywane następujące ludy wraz z ich kulturami i wierzeniami:

 • Arabowie - pustynny lud podzielony na nomadów i mieszkańców miast.
 • Afrykanie - lud pochodzący z czarnego lądu dżungli i sawann.
 • Aztekowie i Majowie - ludy praktykujące krwawą religię dla swych bóstw przybyłych z gwiazd.
 • Celtowie - lud zamieszkujący knieje, o silnej roli druidów i bardów w społeczności.
 • Chińczycy - orientalny lud żyjący w cesarstwie według reguł Niebiańskich Władz.
 • Egipcjanie - cywilizacja uważana za pośrednią pomiędzy sumeryjską, a babilońską, żyjąca w spalonych słońcem pustyniach i żyznych nadrzecznych dżunglach.
 • Finowie - półnomadyczny lud odległej północy, tundry pokrytej śniegiem pod zorzą polarną. Bardziej czczą swoich bohaterów z Kalevali niżeli starych bogów.
 • Grecy - lud zarówno kontynentalny jak i wyspiarski, różnorodny jak jego bogowie, o unikatowym koncepcie honoru i fatum, z zazdrosnymi bóstwami biorącymi aktywny udział w ich życiu.
 • Hindusi - orientalny lud żyjący w systemie kastowym, według praw wed i karmy.
 • Indianie - wiele plemion zamieszkujących prerie, knieje i wzgórza, wyznające animistyczną wierę w zwierzęce duchy i bogów.
 • Japończycy - orientalny lud żyjący w cesarstwie, zamieszkujący odizolowane wyspy wulkaniczne, wyznający shinto i bóstwa kami.
 • Nordycy - zwany wikingami wojowniczy lud z północnych fjordów.
 • Persowie - mający wspólne aryjskie pochodzenie z Hindusami lud z pustynnej krainy, wyznający zaratusztrianizm.
 • Polinezyjczycy - zróżnicowany lud wyspiarzy zamieszkujący rozległe archipelagi.
 • Słowianie - lud rozległych kniei, podzielający część wierzeń Celtów i Finów.
 • Sumerowie i Babilończycy - prastare kultury z suchych pustyń będące niegdyś jednym ludem. Pierwotni Sumerowie ściślej związani z pierwotną naturą oraz wyrośli z nich Babilończycy dążący do cywilizacji i prawa.

Ludzie w Półplanie Grozy[]

Na Półplanie Grozy żyją najróżniejsze grupy etniczne ludzi charakterystyczne dla krainy, która została do niego dołączona. Jest to także jedyne znane miejsce występowania tajemniczego, cygańskiego ludu Vistani.

Inne podrasy[]

Aventi

Neandertalczyk

Poniżej zestawiono podrasy wciąż zaliczane bardziej do ludzi niż do jakichkolwiek innych kategorii potworów czy nieludzi:

Rodowody[]

Ludzie o różnych rodowodach - od lewej: rodowód minotaura, rodowód likantropa, rodowód niebianina

Źródła[]

 • Supplement IV: Gods, Demi-Gods & Heroes (1976)
 • Deities & Demigods 1e (1980)
 • Manual of the Planes 1e (1987)
 • Legends & Lore (1990)
 • Historical Reference:
  • HR1 Vikings Campaign Sourcebook (1991)
  • HR2 Charlemagne's Paladins Campaign Sourcebook (1992)
  • HR3 Celts Campaign Sourcebook (1992)
  • HR4 A Mighty Fortress Campaign Sourcebook (1991)
  • HR5 The Glory of Rome Campaign Sourcebook (1993)
  • HR6 Age of Heroes Campaign Sourcebook (1994)
  • HR7 The Crusades Campaign Sourcebook (1994)
 • Planescape Campaign Setting (1993)
 • On Hallowed Ground (1996)
 • Krainy Wschodu (2001)
 • Księga Plugawego Mroku (2002)
 • Bóstwa i Półbogowie (2002)
 • Podmrok (2003)
 • Frostburn (2004)
 • Stormwrack (2005)
Advertisement