Sferopedia
Advertisement

Czarodziej ze swoim chowańcem sową

Potężniejsze chowańce

Chowańce (ang. familiar) to magicznie związane z czarodziejem, zaklinaczem i innym magiem stworzenie. Chowańce zawsze są inteligentne i ich więź jak i moce rosną z doświadczeniem czaromiota. Takie stworzenia są dla swoich mistrzów nie tylko cennymi sługami, ale również bywają przyjaciółmi i jednymi z najbliższych towarzyszy jakich może mieć mag. 

Początkowo chowańce zyskują nadnaturalną czujność oraz zdolność do unikania ataków, jak również wzrasta ich naturalna odporność na ciosy. Wszystko to ze względu na fakt, że śmierć chowańca jest bardzo bolesna dla maga, zarówno pod względem psychicznym i fizycznym, jest to efekt bardzo głębokiej więzi między chowańcem i jego mistrzem. Efektem połączenia maga i stworzenia jest wytworzenie więzi empatycznej, która pozwala odczuwać na odległość 1,5 kilometra emocje jakie targają umysłem jednej ze stron. Dodatkowo wszelkie czary, które działają jedynie na maga (np. niewidzialność), działają również na jego chowańca, o ile ten znajduje się w odległości 1,5 metra od swojego mistrza. Wraz z doświadczeniem czaromiota, chowaniec zyskuje dodatkowe moce. Może on rozmawiać werbalnie ze swoim panem, a także ze zwierzętami ze swojego gatunku, jak również zyskuje nadnaturalną odporność na magię.

By przemienić jakąś istotę w chowańca należy posiadać odpowiednie zdolności oraz komponenty w postaci specjalnych substancji kosztujących zazwyczaj 100 sztuk złota, a także rzecz jasna istotę, która musi dobrowolnie dać się utrzymać w rękach podczas całodziennego rytuału. Chowańcami mogą zostać wszelkie zwierzęta, które są mniejsze od maga z którym będą związane.

Chowańce[]

Zwyczajnymi chowańcami są najczęściej zwierzęta, które w procesie przemiany w chowańca, stają się magicznymi bestiami, co wiąże się jednoznacznie ze wzrostem inteligencji. Zwyczajne chowańce obdarzają swojego mistrza jakimiś darami, np lepszym wzrokiem, wzmacniają jego umysł czy ciało, ów dar zależy od rodzaju chowańca. 

Chowańce dla małych postaci[]

 • Drozd
 • Fretka
 • Jeż
 • Krogulec
 • Mysz
 • Ryjówka
 • Sowa uszata

Chowańce dla dużych postaci[]

 • Lampart
 • Ogromna jaszczurka
 • Orzeł
 • Rosomak
 • Złowieszczy szczur
 • Żmija

Potężniejsze chowańce[]

Mechaniczny szczur - przykład chowańca konstrukta

Nabywając specjalnych zdolności, mag może związać ze sobą również potężniejsze stworzenia aniżeli tylko zwierzęta, takie chowańce nazywane są potężniejszymi. Potężniejsze chowańce w przeciwieństwie do zwyczajnych, nie obdarzają swojego pana jakimiś umiejętnościami, lecz rekompensują to własną, zwiększoną siłą i mocami. Wszelkie niewielkie istoty o różnych zdolnościach mogą prawdopodobnie zostać potężniejszymi chowańcami, nawet jeśli nie figurują na poniższej liście.

Smoczki[]

Zaklinacz ze spiżowym smoczym chowańcem

Wzmocnione standardowe chowańce[]

Chowańce strażnicze[]

Konstruktowe chowańce[]

Rój stworzeń[]

Jako potężniejszego chowańca, mag może wziąć również rój różnych stworzeń.które wspólnie tworzą chowańca dla czaromiota. Taki rój jest prawie zawsze mocniejszy niż pojedyncze stworzenie, dlatego jedynie doświadczeni magowie mają dość zdolności aby posiąść go jako chowańca.

 • Rój pająków
 • Rój nietoperzy
 • Rój szczurów
 • Rój szarańczy
 • Rój kościoszczurów
 • Rój wijów
 • Rój trucheł szczurów (ang. corpse rat)
 • Efemeryczny rój (ang. ephemeral swarm)
 • Rój bagiennych biegaczy (ang. swamp strider swarm)
 • Krwiopylna chmura
 • Rój kwiatów grozy
 • Rój igłozębów (ang. needletooth swarm)
 • Rój piekielnych os
 • Rój migotników (ang. shimmerling swarm)
 • Rój larw powiernika wylęgu (ang. brood keeper larva swarm)

Athasiańskie[]

Athasiańskie chowańce

Dark Sun Ten fragment dotyczy świata Dark Sun 3 ed.

Faeruńskie[]

Piąta edycja[]

Dungeons and Dragons Ten fragment dotyczy 5.0 edycji Dungeons and Dragons.

W piątej edycji, chowańce są duchami o postaciach konkretnych istot. Przywołuje się je za pomocną czaru znalezienie chowańca.

Nasycony kostur[]

Czarodziejka podczas rytuału związania nasyconego kostura

Niewielu wie, że chowaniec w postaci niewielkiej istoty nie jest jedynym wyborem dla czarodzieja lub zaklinacza. Osoba rzucająca zaklęcia może przelać część swojej mocy w specjalnie do tego przygotowany kostur maga, dopasowując ów przedmiot do swojej magii i osobowości. Laska nie może być wcześniej magicznie zaklęta i musi być wykonana z wyjątkowym kunsztem. Prawie zawsze kostur wyposażony jest w bogaty kryształ, ogniskujący znajdującą się w lasce magię. Rytuał jaki trzeba przeprowadzić nad kosturem jest podobny do tego jakim wiąże się chowańca, lecz w jego wyniku iskra z duszy maga zostaje przeniesiona i osadzona w kosturze, dzięki czemu mag jest ściśle związany z tym przedmiotem, a także moc laski wzrasta wraz z mocą czarującego. Po tym rytuale kostur staje się specjalnym, magicznym przedmiotem.

Po rytuale kostur maga zyskuje kilka zdolności, część objawia się od razu inne wraz ze wzrostem mocy samego maga. Początkowo klejnot osadzony w kosturze może rozbłysnąć kilka razy dziennie tak, jak przedmiot rozświetlony zaklęciem światła, chociaż jeśli czarujący zażyczy sobie inaczej, podczas procesu tworzeniu kostura maga, może to być inna magiczna sztuczka. Wszystkie czary które wymagają dotyku dłoni czarującego działają również poprzez laskę. Wraz ze wzrostem mocy maga, wzrasta wytrzymałość samego kostura, dzięki czemu laski potężnych czarowników są niesamowicie trudne do zniszczenia. Dodatkowo mistrz kostura może podczas odpoczynku przelewać trochę swoich sił życiowych w laskę, dzięki czemu kostur regeneruje swoje zniszczenia. Magiczna energia tkwiąca w kosturze wzrasta wraz z mocą maga, dzięki czemu laska jest magicznym przedmiotem, którego siła cały czas rośnie. Kostury najbardziej doświadczonych magów zyskują magiczne zdolności związane z żywiołami lub innymi niszczycielskimi siłami. Bardziej doświadczony mag, jeśli się skoncentruje, może widzieć otoczenie swojego kostura, a przy jeszcze większym doświadczeniu może dokładnie określić kierunek i dystans dzielący go od niego. Ukoronowaniem tych możliwości jest możliwość przywołania swojego kostura maga do dłoni maga, o ile ów kostur znajduje się na tym samym planie.

Źródła[]

 • City of Splendors: Waterdeep
 • Complete Warrior
 • Draconomicon
 • Dragon Magazine #200
 • Dragon Magazine #280
 • Dragon Magazine #341
 • Dragon Magazine #329
 • Dragon Magazine #272
 • Dragon Magazine #318
 • Dragon Magazine #322
 • Dragon Magazine #338
 • Dragon Magazine #351
 • Dragon Magazine #354
 • Dragon Magazine #359
 • D&D Adventurers League
 • Zapomniane Krainy - Opis Świata
 • Player's Handbook 5e
 • Podręcznik Gracza
 • Księga i Krew
 • Zapomniane Krainy - Lśniące Południe
 • Zapomniane Krainy - Rasy Faerunu
 • Dragon Magic
 • Księga Potworów
 • Sandstorm
 • Serpent Kingdoms
 • Stormwrack
 • Pathfinder Bestiary
 • Libris Mortis
 • Volo's Guide to Monsters
 • Sacaanti
Advertisement