Bóg
Gnome group p132.jpg
Callarduran Gładkoręki (trzeci od lewej)
Callarduran Gładkoręki
Tytuł(y) Głębinowy Brat, Mistrz Kamienia, Pan Głębi Ziemi, Głębinowy Gnom
Symbol złoty sygnet z symbolem gwiazdy
Plan Ojczysty Głębina (Złote Wzgórza)
Ranga mocy Pośrednie bóstwo gnomów
Charakter neutralny
Dziedziny górnictwo, kamień, Podmrok, svirfneblinowie
Domeny gnomy, jaskinie, rzemiosło, ziemia
Ulubiona broń Zmora Pająków (topór bitewny)
Sojusznicy Panteon gnomi, Clangeddin Srebrnobrody, Cyrrollalee, Dumathoin, Eilistraee, Grumbar, Psilofyr, Shevarash, Urogalan i Vergadain
Wrogowie panteon drowów (nie licząc Eilistraee), Blibdoolpoolp, Diinkarazan, Diirinka, Duerra z Podziemi, Gzemnid, Ilsensine, Ilxendren, Laogzed, Laduguer, Piscaethces, Urdlen i Wielka Matka.
Zwierzchnik

Symbol Callardurana Gładkorękiego

Święty Symbol Callardurana Gładkorękiego

Callarduran Gładkoręki to patron svirfneblinów, głębinowych gnomów, które przemierzają pozbawione światła tunele Głębi Ziemi. W przeciwieństwie do bóstw innych istot zamieszkujących Podmrok, Callarduran nie jest żadnym wygnańcem ani odszczepieńcem - celowo i rozmyślnie zstąpił on do tej nieprzyjaznej, podziemnej krainy, prowadząc doń swych podopiecznych, aby dokonać zróżnicowania wśród ras Zapomnianego Ludu. Z tego względu Głębinowy Brat jest praktycznie ignorowany przez powierzchniowe gnomy i to svirfneblinowie stanowią zdecydowaną większość jego wyznawców. Jednym z najbardziej eksponowanych aspektów Mistrza Kamienia jest jego wkład w bezpieczeństwo głębinowych gnomów. Swą opieką roztacza on nie tylko nad domostwami swoich wiernych, lecz również nad ich kopalniami, w których drążą w poszukiwaniu niezbędnych im kruszców oraz innych skarbów, jakie ziemia ma do zaoferowania. Z kwestią obronności jest ściśle związana umiejętność, którą Callarduran przekazał svirfneblinom, a mianowicie sztuka przyzywania i obłaskawiania żywiołaków ziemi. Zgodnie z legendą głębinowych gnomów, w samym sercu świata znajduje się olbrzymi kamień służący do przywoływania rzeczonych żywiołaków. Regularne polerowanie tego kamienia przez Głębinowego Brata nadało jego dłoniom niezwykłą gładkość, której zawdzięcza swój przydomek.

Mistrz Kamienia często wysyła swego awatara, aby ratować svirfnebliny przed niebezpieczeństwami czającymi się w mrocznych czeluściach Podmroku. Jego przybycie poprzedza charakterystyczny, brzęczący dźwięk, który słychać nawet przez litą skałę. Gładkoręki może się też zamanifestować jako usypisko wygładzonych kamieni lub kamienny pierścień, aby w ten sposób wskazać ubogim svirfneblinom drogę do ukrytych skarbów.

Jeżeli Głębinowy Brat chce okazać łaskę swemu wyznawcy, pozwala mu znaleźć rubin. Natrafienie na rubin gwiaździsty traktowane jest jako oznaka szczególnej przychylności. Swoje niezadowolenie Callarduran manifestuje poprzez ruchy i drgania sejsmiczne, przypominające łagodniejsze trzęsienie ziemi.

Mistrzowi Kamienia służą dżiny dao, żywiołaki ziemi, galeb duhry, xorny i inne istoty z Planu Żywiołu Ziemi.

Boska kraina Callardurana zowie się Głębiną i mieści się pod najmniejszym z siedmiu Złotych Wzgórz. Pomimo niewielkich rozmiarów owego wzgórza, pod jego powierzchnią rozciągają się rozległe pieczary, do których trafiają svirfneblinowie, niezależnie od stopnia pobożności, jaką odznaczali się za życia.

Historia/związki[edytuj | edytuj kod]

Choć svirfneblinowie oddzieleni są od pozostałych przedstawicieli Zapomnianego Ludu przez warstwy ziemi, a skalne i leśne gnomy nie oddają mu czci, Callarduran jest ściśle sprzymierzony z bogami Złotych Wzgórz. Co więcej, Gładkoręki zachęca swych wyznawców do zawierania znajomości z gnomami z powierzchni oraz zapoznawania się z ich wiarą. Ze względu na dziedziny, jakim patronuje, Głębinowy Brat najsilniej zadzierzgnął więzi łączące go z Flandalem Stalowoskórym, Gaerdalem Żelaznorękim i Segojanem Ziemiennikiem. Wśród sprzymierzeńców Callardurana spoza gnomiego panteonu znaleźć można Clangeddina Srebrnobrodego, Cyrrollalee, Dumathoina, Eilistraee, Grumbara, Psilofyra, Shevarasha, Urogalana i Vergadaina.

Ze wszystkich ras Podmroku, Mistrz Kamienia największą pogardą darzy drowy, toteż składa na barki swych wyznawców zadanie szkodzenia mrocznym elfom zawsze, gdy to tylko możliwe. Równie silną nienawiścią pała on do drowich bóstw, nie licząc Eilistraee. Do pozostałych wrogów Gładkorękiego należą Blibdoolpoolp, Diinkarazan, Diirinka, Duerra z Podziemi, Gzemnid, Ilsensine, Ilxendren, Laogzed, Laduguer, Piscaethces, Urdlen i Wielka Matka. Niegdyś na liście nieprzyjaciół Głębinowego Brata znajdował się także, obecnie nieżyjący już, Maanzecorian.

Dogmat[edytuj | edytuj kod]

Callarduran poprowadził ongiś lud swój wybrany do największych, podziemnych głębin, gdzie może on czerpać radość z piękna rubinów i innych klejnotów. Strzeż się niebezpieczeństw Głębi Ziemi i podłych ras, takich jak drowy, które nie cofną się przed niczym, byle posiąść to, co do nich nie należy. Zabezpieczaj i wspomagaj interesy swojej społeczności. Ochraniaj i pielęgnuj głębiny, które dają życie tobie i ludowi twemu oraz otulają cię swym bezpiecznym mrokiem. Raduj się strukturami minerałów, a zwłaszcza klejnotów w ich licznych formach, sposobach użycia, subtelnych odmianach i drzemiącym w nich magicznym potencjale.

Kler i świątynie[edytuj | edytuj kod]

Kościół Callardurana jest powszechnie znany w położonych w Podmroku miastach svirfneblinów. Niestety, w innych rejonach Faerûnu niewielu ma o nim jakiekolwiek pojęcie, nawet wśród pozostałych ras Zapomnianego Ludu. Mimo to, klerycy Głębinowego Brata cieszą się w społecznościach głębinowych gnomów wysoką estymą, a to za sprawą ich gorliwego oddania i wprowadzania w życie dogmatów wiary. Svirfneblinowie darzą kler Gładkorękiego równie wielkim poważaniem, co drowy nienawiścią, bowiem kapłani Mistrza Kamienia ustawicznie dają się mrocznym elfom we znaki, wycinając w pień ich patrole wyprawiające się do mrocznych tuneli Podmroku. Podobną opinię na temat kościoła Callardurana mają i inne złe rasy zamieszkujące ten podziemny świat, co stanowi doskonałe świadectwo tego, z jaką determinacją duchowieństwo Głębinowego Brata wypełnia swe powinności. Czujni klerycy Gładkorękiego hołdują przekonaniu, iż należy możliwie najskuteczniej osłabić wroga, nim ten, prędzej czy później, nieuchronnie zwróci się przeciwko enklawom svirfneblinów. Kapłani Callardurana pełnią też w społecznościach głębinowych gnomów rolę nauczycieli, ponieważ szkolą swych pobratymców w posługiwaniu się magią, a zwłaszcza tą z domen iluzji i żywiołu ziemi.

Nowicjusze w klerze Callardurana znani są jako Nieoszlifowani. Pełnoprawni członkowie duchowieństwa Głębinowego Brata noszą miano Wygładzonych. Awansując na kolejne stopnie w hierarchii, duchowni Gładkorękiego przyjmują następujące tytuły: Pierwsza Fasetka, Druga Fasetka, Trzecia Fasetka, Czwarta Fasetka, Piąta Fasetka, Szósta Fasetka, Siódma Fasetka, Ósma Fasetka i Rubin. Najwyżsi rangą kapłani posiadają własne, unikalne tytuły. Niemal wszyscy klerycy Mistrza Kamienia rekrutują się spośród svirfneblinów. Do duchowieństwa mogą należeć tylko mężczyźni.

Z klerem Głębinowego Brata powiązany jest zakon Nadzorców Pajęczarzy, składający się z kapłanów Callardurana i wiernych mu, wyszkolonych wojowników. Zakon działa w każdym większym, gnomim mieście, które jest nieustannie narażone na ataki ze strony drowów. Nadzorcy Pajęczarzy ciągle ulepszają stare i opracowują nowe taktyki walki przeciwko mrocznym elfom, co czyni ich w tej dziedzinie prawdziwymi specjalistami.

Na odświętny strój duchowieństwa Gładkorękiego składają się proste, szare szaty przyozdobione maleńkimi klejnotami o różnych barwach (z czerwonym jako kolorem preferowanym), srebrne lub mithrilowe diademy oraz stalowe sandały. Świętym symbolem wiary jest rubin, a jego rozmiar świadczy o pozycji danego kleryka w hierarchii. Najwyżsi rangą kapłani stosują do zaznaczenia swej rangi rubin gwiaździsty. Gdy akurat nie odprawiają żadnej ceremonii, duchowni Callardurana zwykli nosić mithrilowe karaceny lub brygantyny. W walce najczęściej używają oni toporów, kilofów, sztyletów i strzałek ogłuszających.

W wierze Callardurana zaobserwować można dwie świąteczne uroczystości: Festiwal Rubinu i Festiwal Gwiazdy. Pierwszy z nich odbywa się w dzień Sródlecia, drugi zaś w noc Śródzimia. Festiwal Rubinu ma za zadanie przypominać svirfneblinom o tym, że Mistrz Kamienia poukrywał w ziemi rozliczne klejnoty, aby gnomy mogły je potem odnajdywać. Wiąże się z tym mit o Wielkim Rubinie, który wsiąknął w glebę, co jest metaforą zachodzącego słońca, znikającego za horyzontem. Festiwal Gwiazdy z kolei symbolizuje pieczę, jaką Gładkoręki roztoczył nad potomkami tych gnomów, którzy podążyli za nim do Głębi Ziemi. W noc Śródzimia svirfneblinowie gromadzą się na brzegu podziemnego jeziora, aby obserwować jak małe, niezliczone plamy fosforyzujących grzybów rozsianych specjalnie w tym celu na sklepieniu jaskini świecą i, odbijając się w tafli wody, stwarzają iluzję rozgwieżdżonego nieba. Ceremonia ta ma za zadanie odnowić więzy, jakie łączyły przodków głębinowych gnomów ze światem powierzchni.

Świątynie Głębinowego Brata są wyjątkowym zjawiskiem na tle miejsc kultu innych wyznań, bowiem proces ich tworzenia i udoskonalania zajmuje setki lat. Kapłani Callardurana wybierają tylko naturalne jaskinie, których ściany następnie wygładzają gołymi rękami przez kolejne stulecia. Serce świątyni zawsze zajmuje stalagmitowy ołtarz, pozbawiony za pomocą magii wszelkich nierówności i ostrych krawędzi, a do tego inkrustowany setkami maleńkich rubinów. Powiada się, że ołtarze te są w jakiś sposób połączone z Planem Żywiołu Ziemi, z którego czerpią olbrzymią moc. W razie napaści na świątynię, zgromadzona moc pozwala im ożyć pod postacią żywiołaka ziemi, gotowego do zmiażdżenia świętokradców.

Ze wszystkich miast svirfneblinów, jedynie trzy są na tyle duże lub odegrały na tyle znaczącą rolę w historii Faerûnu, że znane są mieszkańcom powierzchni. Jedno z nich to opuszczone obecnie Blingdenstone, znajdujące się nieopodal szlaku między Menzoberranzan a Mithrilową Halą. Drugie z miast, również w Podmroku, to upadłe Mycaern, głęboko pod Caer Callidyrr na Wyspach Moonshae. Trzecie i zarazem jedyne z nich, które wciąż jest zamieszkane, to Corundruby w głębiach Kopalń Krwawnika pod Górami Galeny. Na północnych rubieżach Blingdenstone, w niewielkiej grocie znajdowała się mała świątynia Callardurana, znana jako Mocny Kamień, której przewodził Gwiaździsty Rubin Fortwick Quarrensonn z pomocą kilkunastu kleryków. Choć niewiele wiadomo mieszkańcom powierzchni na temat miejsc kultu Głębinowego Brata w pozostałych dwóch miastach, to o najwspanialszym z poświęconych Gładkorękiemu miejsc nie wiedzą zupełnie nic. Mowa tu o Krypcie Gwiaździstego Rubinu, olbrzymiej metropolii, która w istocie jest jednym wielkim kompleksem świątynnym. Jeśli wierzyć legendom, jest to jedna z pierwszych osad założonych przez gnomy, które podążyły za Callarduranem do Podmroku. Krypta znajduje się ponad trzy mile pod dnem Morza Spadających Gwiazd, mniej więcej pod archipelagiem znanym kartografom z powierzchni jako Wyspy Pirackie. W samym sercu miasta unosi się zapierający dech w piersi, mierzący niemal trzy metry średnicy rubin gwiaździsty, od którego miejsce to wzięło swą nazwę. Svirfneblinowie wierzą, iż klejnot ten jest sercem Mistrza Kamienia. Gwiaździsty Rubin Callardurana posiada niesłychanie potężną, magiczną moc, albowiem dzięki niemu można przyzwać całą armię żywiołaków ziemi, jak też pobudzać do działania wulkany w każdym zakątku świata. Głębinowe gnomy rzadko korzystają z tej cudownej relikwii i utrzymują miejsce jej położenia w najściślejszej tajemnicy, ponieważ gdyby moc Rubinu wpadła w niewłaściwe ręce, mogłoby dojść do straszliwej katastrofy.

Awatarowie[edytuj | edytuj kod]

Awatar Callardurana przybiera postać przystojnego gnoma głębinowego zakutego w kolczugę, noszącego na palcu złoty sygnet z wygrawerowaną nań gwiazdą.

Źródła[edytuj | edytuj kod]


Panteon gnomi
Baervan Dziki Wędrowiec | Baravar Cienista Szata | Bleredd | Callarduran Gładkoręki | Flandal Stalowoskóry | Gaerdal Żelaznoręki | Garl Świetlistozłoty | Gelf Czarne Kowadło | Nebelun | Rill Mądry Drozd | Sheyanna Lniana Nić | Segojan Herold Ziemi | Urdlen
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.