Sferopedia
Advertisement
Sfera
Bytopia-3e.png
Mapa Bytopii
Bytopia

Inne nazwy

Bliźniacze Raje

Rodzaj planu

Plan zewnętrzny

Charakter

neutralny dobry/praworządny dobry

Organizacje

niewielka obecność Szyfrów

Ważne bóstwa

Ilmater, Garl Świetlistozłoty

Ważne istoty

gnomy

Połączenia

Elizjum, Celestia

Bytopia (ang. Bytopia) nazywana też Bliźniaczym Rajami, czy też pełniej Bliźniaczymi Rajami Bytopi jest praworządnym dobrym/neutralnym dobrym planem zewnętrznym. Tutaj dobro można osiągnąć tylko dzięki własnej pracy, która daje efekty oraz satysfakcję. Praca nad własnymi sukcesami połączona jest tutaj ze społeczną współpracą.

Mieszkańcy[]

Wszystkie istoty zamieszkujące Bytopię dążą do osiągnięcia celu pracą w pocie czoła. Choć mieszkańcy Dotionu i Shurroku różnią się od siebie, to łączy ich wspólna idea zapracowywania własnymi rękoma na własne sukcesy.

Oczekujący Bytopi są w ogromnej większości gnomami, gdyż to ta robotna rasa najczęściej znajduje przyjemność w pracy. Osoby niepracujące, w tym "poszukiwacze przygód" traktowani są nieufnie. Mieszkańcy Bytopii są uczciwi, ale nie uznają jałmużny, twierdząc że każdy powinien zapracować na swoje utrzymanie. Gnomy prowadzą tutaj spokojny, sielankowy, osiadły tryb życia. Są jednak i inne istoty, oczekujący zamieszkujący krainy niegnomich bóstw, między innymi Kiri-Jolith, Ilmatera i Tefnut. Niektórzy zasłużeni Oczekujący podnoszeni są do rangi gestorów i jako Perowie, mianowani strażnikami ważnych portali.

Z powodu połączeń z planem ognia, w głębokich kopalniach gnomów powstała ich podrasa zwana gnomami ognistymi.

W przeciwieństwie do Ziem Bestii, na Bytopii dzikie stworzenia nie są oczekującymi, a normalnymi lub ogromnymi niebiańskimi wersjami istot z planu materialnego. Choć o wiele rzadziej spotykane, znajdują się tu też aksjomatyczne wersje zwierząt.

Inne istoty[]

Frakcje i sekty[]

Na planie nie ma siedziby żadna frakcja ani sekta. Spotkać tu jednak można wielu przedstawicieli Szyfrów z sąsiedniego planu Elizjum. Z sekt placówkę w mieście Rolnik starają się założyć przedstawiciele sekty Bractwa Planarnej Milicji.

Struktura i warstwy[]

Mapa Bytopii

Bytopia sąsiaduje z praworządną dobrą Celestią i neutralnym dobrym Elizjum. Warstwy Bytopii noszą nazwy Dotion i Shurrok. Choć zwykle plan astralny styka się tylko z pierwszą warstwą planu, tutaj oblewa obie. Jednak ogólnie przyjęto za pierwszą warstwę Dotion, gdyż jest gęściej zaludniona. Bariaur, który obecnie pełni funkcję "bramy" do Bytopii, może przenieść podróżników na obydwie warstwy. W Wielkim Kole Bytopia znajduje się na przeciwko planu Carceri. W głębokich gnomich kopalniach Dotionu znajduje się wiele portali i trwałych przejść do planów ognia i ziemi.

Jest to jedyny znany plan zewnętrzny, w którym warstwy położone są na przeciwko siebie. Dotion i Shurrok są położone równolegle i zwrócone ku sobie, tak, że patrząc w górę z jednej warstwy ujrzymy drugą. Obie warstwy dzieli przestrzeń około półtora kilometra, a w połowie odległości przebiega niewidzialna granica. Grawitacja działa normalnie, aż do przekroczenia tej granicy. Kiedy znajdziemy się po drugiej stronie, zacznie na nas działać siła grawitacji drugiej warstwy, przez co zaczynamy spadać w drugą stronę. Niektóre góry sięgają poza granicę, jest wtedy możliwość przejścia na drugą stronę, lecz musimy się liczyć z nieugiętą siłą grawitacji która zacznie nas do siebie przyciągać. Oczywiście, jeżeli ktoś jest odpowiednio przygotowany, z pewnością da radę przejść na drugą stronę, lecz wymaga to refleksu i sprytu. Obie warstwy oświetlane są blaskiem, promieniującym z nieba w trakcie dnia. W nocy widać światła, palące się na przeciwległej warstwie.

W całej Bytopii istnieje kilka portali na drugą warstwę, lecz dla bezpieczeństwa mieszkańców Dotionu zostały zablokowane albo są pilnie strzeżone. Słusznie uważa się, iż mieszkańcy Shurroku są nieco bardziej drapieżni, dlatego większość podróżnych, aby dostać się na drugą warstwę, skłania się bardziej do przekraczania niewidzialnej granicy, niż używania stałych portali.

Jeśli chodzi o ukształtowanie terenu, Bytopia jest dość zwyczajna, pełna gór i wzgórz, łąk, lasów i strumieni poprzecinanych licznymi miastami i osadami a wszystko to połączone gęstymi szlakami kupieckimi. Daleko jej zarówno do idealnego porządku Arkadii jak i dziczy panującej na Ziemiach Bestii.

Dotion[]

Dotion zwany też Krainą Sielankowej Pracy jest spokojna, gęściej zaludniona warstwą Bytopii. Jej mieszkańcy to gnomy, które wiodą życie spokojnych farmerów czy pracowitych pszczelarzy. W lasach pracują drwale i myśliwi, po rzekach żeglują rybacy i kupcy. Cała ta warstwa składa się z pięknych pagórków, łąk i pól. Warunki sprzyjają tu spokojnym pracom. Typowe miasta na tej warstwie to samowystarczalne osady rolnicze z własną milicją i radą miejską. To właśnie od tej strony zostały zamknięte portale do Shurroku, aby nie zakłócać sielskiego życia. Tę stronę tego przedziwnego planu tworzą cisza i spokój. Występują tu pory roku, jednak w wersji łagodniejszej niż na większości światów Planu Materialnego.

Lokacje[]

 • Cmentarz Baku
 • Rolnik duże miasto kupieckie.
 • Wędrujący Drzewiec to karczma znajdująca się w drodze z Bramy Kupieckiej do Rolnika. Zmienia ona jednak stale położenie, gdyż zgodnie ze swoją nazwą, jest drzewcem, który wędruje po Dotionie. Zawsze jednak jest w zasięgu traktu łączącego wymienione wyżej miasta.
 • Sad Cętkołapa

Boskie krainy[]

 • Złote Wzgórza - Złote Wzgórza to ogromna boska kraina gnomiego panteonu oraz siedziba najwyższego boga tej rasy, Garla Świetlistozłotego. To siedem złotych wzgórz w sercu Dotionu. To miejsce pagórków i pięknych krajobrazów, wśród których znajdują się kamienne wzniesienia dla boga i jego pomocników. Na nich z kolei stoją piękne cytadele czy wieże. Część pięknych pagórków Garl Świetlistozłoty rozkopał, aby dać swoim gnomim przyjaciołom surowce. W kopalniach Dotionu można znaleźć również przejścia na Plan Żywiołu Ziemi i Plan Żywiołu Ognia. Dlatego można spotkać tam przeróżne żywiołaki. Tą warstwę zamieszkują również niebianie i niebiańskie zwierzęta o złotej skórze czy futrze. Wszystko w tej krainie ma delikatny odcień złota i jego motywy, a złocenia połyskują w świetle wiecznie wschodzącego słońca. Znajdują się tutaj boskie krainy wszystkich siedmiu dobrych gnomich bogów, z czego dla każdego przypada jeden z siedmiu gnomich pagórków.
  • Szeptoliść zamieszkiwany przez Baervana Włóczykija, boga podróży, natury i leśnych gnomów. Nazwa boskiej krainy pochodzi od wielkiego dębu, który rośnie na szczycie wzgórza. Z tego drzewa wyciosano włócznię Baervana o tej samej nazwie. Tuż obok dębu znajduje się przytulna, niepozorna chatka, która wbrew pozorom potrafi pomieścić wszystkich oczekujących i sługi Włóczykija.
  • Ukryty Pagór to boska kraina Baravara Cienistej Szaty, boga iluzji, oszustw i podstępów. Na przestrzeni całego Ukrytego Pagóra w niewielkich osadach mieszkają słabo zorganizowani oczekujący Baravara. Sama kraina jest pełna sztuczek, iluzji wprowadzających w błąd podróżników oraz niegroźnych pułapek.
  • Głębina, kraina Callardurana Gładkorękiego to najmniejszy pagórek, skrywający jednak rozległe podziemia, w których mieszkają svirfnebliny, oczekujący Callardurana i jego główni wyznawcy. To dla nich prawdziwy dom.
  • Mithrilowa Kuźnia jest boską krainą Flandala Stalowoskórego, gnomiego boga górnictwa i kowalstwa. Krainę zamieszkuje też japońskie bóstwo kowalstwa i broni Ama-Tsu-Mara. Znad tego miejsca unosi się dym, a powietrze przepełnia gorąc i żar. Pagórek trzęsie się przy każdym uderzeniu młota Flandala w jego kuźni, której ogień zapewnia portal do planu ognia.
  • Forteczka to kraina Gaerdala Żelaznorękiego, boga czujności i walki. To najlepiej ufortyfikowana gnomia kraina będąca punktem obrony całych Złotych Wzgórz. Srogość i powaga jak u pana tej domeny Gaerdala, przepełnia Forteczkę. Jest to jedyne miejsce w krainach gnomów, gdzie rzadko rozbrzmiewa śmiech, a żarty nie są mile widziane.
  • Świetlisty Dom to największe z siedmiu wzgórz oraz dom przywódcy panteonu, Garla Świetlistozłotego, gnomiego boga ochrony, dowcipów i jubilerstwa.
  • Norka Klejnotów to boska kraina Segojana Herolda Ziemi, gnomiego boga ziemi i natury. Jest to druga po Głębinie podziemna kraina znajdująca się na ostatnim pagórku Złotych Wzgórz. Mieszka tu wiele ryjących zwierząt oraz gnomy, oczekujący Segojana. To nieskończona plątanina tuneli, gdzie oczekujący wykopują dla siebie wygodne jamy.
  • Pracownia to druga boska kraina Nebeluna Wścibskiego, gnomiego boga inwencji i szczęścia. Mieszka on jeszcze na Olimpie.
 • Dostatek - boska kraina japońskiego boga ryżu Inariego.

Shurrok[]

Shurrok zwany Zmiażdżonym Burzą jest przeciwieństwem Dotionu, jego dzikim bratem. Tutaj wszystko jest dzikie i gwałtowne w przeciwieństwie do pierwszej uporządkowanej warstwy. Tutaj miast zielonych falistych wzgórz, rzeźba terenu jest surowa i ostra. Wznoszą się tu wysokie i strome skały, zaś pogoda jest zmienna i gwałtowna. Gleba jest bogata w rudy i minerały a rzeki zimne i bystre. Najpopularniejszymi rzemiosłami są górnictwo, hutnictwo, wytapianie, kamieniarstwo i rycie. Oczekujących jest mniej niż na Dotionie, lecz mają twardsze dusze, dumne ze swoich prac i domów. Osady są wypełnione odgłosami młynów, warsztatów, kuźni i pomp. Nie ma tu jednak fabryk - to warstwa rzemiosła a nie wielkiego przemysłu.

Lokacje[]

 • Centralna Iglica jest jedyną ogromną górą, która łączy obie warstwy i zdaniem niektórych, trzyma je wciąż razem.
 • Gniazdo Adamantytowego Smoka
 • Śmieszna Wieża - wieża budowana niegdyś przez Epimeteusza.
 • Kamieniołom - miasto specjalizujące się w cięciu klejnotów.
 • Kamienny Łuk

Boskie Krainy[]

 • Gniew Wichru jest boską krainą Tefnut, egipskiej bogini burzy i deszczu.
 • Męczeństwo to boska kraina faeruńskiego boga wytrwałości i cierpienia Ilmatera. Miejsce to ma w centrum otwartą od góry świątynię, zaś oczekujący Załamanego Boga zyskują tutaj po śmierci nagrodę za wytrwałość w życiu, czy też często męczeńską śmierć. W tym miejscu żadne stworzenie nie odczuwa bólu, zmęczenia czy wyczerpania. To miejsce wytchnienia i wygody jest znane jako najbardziej kojące miejsce w planach.
 • Serce Sprawiedliwości to boska kraina krynnskiej boga bitwy, dzielności i heroizmu Kiri-Jolith.
 • Fiński bóg Ukko błądzi po Shurroku.

Bóstwa i boskie byty[]

Greyhawk[]

Zapomniane Krainy[]

Związki[]

Źródła[]

 • "Ad&d 2.0 Monster Manual 2.0"
 • "Księga Świętych Czynów" - "Book of Exalted Deeds"
 • "Deites and Demigods"
 • "Księga Planów" - "Manual of the Planes"
 • "Księga Potworów 3.5 - Monster Manual 3.5"
 • "Księga Potworów II - Monster Manual II"
 • "Planescape - Monstrous Compendium Appendix I"
 • "Planescape - Monstrous Compendium Appendix II"
 • "Planescape - Monstrous Compendium Appendix III"
 • "Planescape - Planes of Conflict"
 • "Przewodnik Gracza po Faerunie" - "Player's Guide to Faerun"
 • "Wyznania i Panteony"
 • "Zapomniane Krainy - Opis świata" - "Forgotten Realms Campaign Setting"
 • "Żyjący Greyhawk - Atlas Greyhawka" - "Living Greyhawk - Greyhawk Gazetter"
 • Panteony Planescape
 • Planewalker.com
Kosmologia Wielkiego Koła
MechanusAcheronDziewięć PiekiełGehennaHadesCarceriOtchłańPandemoniumLimboYsgardArboreaZiemie BestiiElizjumBytopiaGóra CelestiaArkadiaPlan Żywiołu PowietrzaPlan Żywiołu WodyPlan Żywiołu ZiemiPlan Żywiołu OgniaPierwszy Plan MaterialnyBaśniodziczZmrokPlan Pozytywnej EnergiiPlan Pozytywnej EnergiiPlan Negatywnej EnergiiPlan Negatywnej EnergiiPlany WewnętrznePlany ZewnętrznePlany NiższePlany WyższePlany PrawaPlany ChaosuPlan EterycznyChaos ŻywiołówPlany WewnętrznePlan AstralnyGreat Wheel 5e.jpg

Pierwszy Plan MaterialnyBaśniodziczZmrok
Plany Przejściowe: Plan AstralnyPlan Eteryczny
Plany Wewnętrzne: Plan Żywiołu PowietrzaPlan Żywiołu WodyPlan Żywiołu ZiemiPlan Żywiołu OgniaChaos Żywiołów
Plany Parażywiołów: Srogi MrózBagno ZapomnieniaFontanny StworzeniaWielka Pożoga
Plany Pseudożywiołów: BłyskawicaBlaskMinerałParaPróżniaPopiółPyłSól
Zewnętrze: Sigil
Plany Zewnętrzne: ArkadiaGóra CelestiaBytopiaElizjumZiemie BestiiArboreaYsgardLimboPandemoniumOtchłańCarceriHadesGehennaDziewięć PiekiełAcheronMechanus
Plany Energii: Plan Energii PozytywnejPlan Energii Negatywnej
Połączenia Planarne: Nieskończone SchodyOkeanosStyksYggdrasil
Odległa Dziedzina

Advertisement