Bóg
Bargrivyek.jpg
Bargrivyek
Tytuł(y) Jednoczący, Wielki Rozjemca
Symbol korbacz z trzema kolczastymi kulami
Plan Ojczysty Baator/Avernus/Pokojowe Ziemie
Ranga mocy Pomniejsze bóstwo
Charakter praworządny zły
Dziedziny współpraca, terytorium, goblińskie prawa, sprawy domowe
Domeny Ochrona, Prawo, Zło
Ulubiona broń korbacz (dowolny)
Sojusznicy Maglubiyet, Khurgorbaeyag
Wrogowie Hruggek, Nomog-Geaya, Meriadar, Panzuriel
Zwierzchnik brak

Bargrivyek (Ba-GRIW-jek) jest chyba najmniej znanym członkiem goblińskiego panteonu. W odróżnieniu do innych bóstw, wyznawanych przez "zieloną" rasę, Wielki Rozjemca nie jest opiekunem określonej podrasy goblinoidów - tę funkcję pełni Maglubiyet i jego porucznicy. Bargrivyekowi w ogóle to nie przeszkadza przez co skupia się on na aspektach życia goblinoidów zaniedbanych przez inne Moce.

Jednoczący jest bóstwem współpracy i mimo małych szans na powodzenie, nieustannie stara się - poprzez swój kler - zjednoczyć zwaśnione plemiona goblinów i hobgoblinów. Myli się jednak każdy uważający, że ta nietypowa dla goblina postawa wpływa na jego typowe cechy - podobnie do innych bóstwa jest on niezwykle agresywny i waleczny. Tym co wyróżnia go na tle pobratymców, jest swego rodzaju dar przewidywania i niezwykle światły umysł, pozwalający mu dostrzec oczywistą rzecz: bez zgody i uporządkowania własnych spraw gobliny nie mają co myśleć o podbiciu Krain! Do ulubionych przysłów kapłanów Bargrivyeka należy: małe gałązki łatwo złamać, lecz jeśli złączy się je w dużą wiązkę, złamanie ich stanie się dużo trudniejsze - gałązki jak łatwo się domyślić symbolizują pojedyncze goblińskie plemiona. Dalej, najprostszym sposobem na zapewnienie pewnej solidarności i zachęcie goblinoidów do współpracy jest znalezienie im wroga o takiej sile i mocy, którego pokonanie wymagać będzie wspólnych sił.

Przez wiele setek lat Bargrivyek powoli poszerzał swoja sferę wpływów. Podczas gdy Nomog-Geaya i Khurgorbaeyag skupili się na siłowych i bitewnych aspektach życia swych wyznawców, Jednoczący zagarnął dla siebie te wszystkie aspekty, które w mniemaniu poruczników Maglubiyeta są zupełnie nie ważne. Dzięki temu posunięciu powoli acz systematycznie szeregi jego wyznawców powiększają się. Przywódca goblińskiego panteonu dobrze wie o poczynaniach swego podwładnego, lecz nie robi nic by mu przeszkodzić - Maglubiyet woli mieć w Wielkim Rozjemcy silnego sprzymierzeńca, który wspomógłby go podczas ewentualnego (i coraz bardziej prawdopodobnego) buntu Nomog-Geaya.

W wyniku potajemnych działań Bargrivyek dość szybko przejął w swoje władanie dziedziny ważne w życiu codziennym goblinoidów - przede wszystkim plemienne prawa, wychowanie i domowe obowiązki wpływające na późniejsze morale i zachowanie dojrzałych goblinów. Co ciekawe, dzięki swym poczynaniom zyskał on status bóstwa płodności żeńskiej części społeczeństwa "zielonych", dzięki czemu zyskał kolejną, olbrzymią rzeszę wyznawców. Dzięki przejęciu kontroli nad prawami rządzącymi goblińskimi społecznościami, kapłani Bargrivyeka zyskali w nich dość wysoką pozycję - dzięki ich działaniom w końcu można mówić o jako-takim respektowaniu praw i zażaleń, co niegdyś było niemalże niespotykane i wszystko zależało od nastroju ludu.

Bargrivyek dość rzadko odwiedza Plan Materialny, wysyłając swego awatara tylko wtedy, gdy potrzebny jest ktoś kto ugasi waśnie pomiędzy goblinoidami. Kiedy tylko może uczestniczy w wielkich plemiennych zgromadzeniach, gdzie doradza i pomaga przywódcom ustanawiać prawa dobre dla ogółu społeczeństwa. Zdecydowanie więcej czasu woli on spędzać w swojej boskiej krainie, zwanej Pokojowymi Ziemiami. Nazwa tego miejsca jest niezwykle myląca - nieustannie trwają tam wielkie manewry a setki goblinoidów pod okiem Gruchulaka i Helgroma trenują i doskonalą swe wojenne nawyki. Od czasu do czasu sam Bargrivyek zbiera duża liczbę swych wyznawców i prowadzi ich do walki z koboldami zamieszkującymi królestwo Kurtulmaka, Draukari, pokazując, że nic nie jest w stanie przeciwstawić się potędze współpracujących ze sobą goblinów.

Wielki Rozjemca może się ukazywać swym wyznawcom jako obłok otaczający osobę lub zgromadzenie, które w jego uznaniu przyczyniło się do konsolidacji goblińskiego społeczeństwa. Dość często manifestuje również jako różnego rodzaju zjawiska atmosferyczne - spadająca gwiazda lub błyskawica zazwyczaj wskazuje miejsce gdzie gobliny winny udać się by rozszerzyć swe terytoria. Niekiedy, poprzez najwyższych kapłanów przemawia do swego ludu przekazując im wielką wiedzę. Swe niezadowolenie ukazuje poprzez odebranie kapłanom zdolności komunikowania się lub poprzez pojawienie się tajemniczej ciemnej aury pokrywającej goblińskie osady.

Bargrivyekowi służy wiele różnych stworzeń w tym różne baatezu, impy, rdzawe smoki i potwory, yugolothy oraz wiele różnego rodzaju praworządnych potwornych humanoidów.

Historia/ Związki[edytuj | edytuj kod]

Bargrivyek nie należy do popularnych bóstw, posiadając wrogów w niemal każdym faeruńskim panteonie. Na jego szczęście jednak posiada potężnego sprzymierzeńca w osobie Maglubiyeta, który usilnie stara się by młode bóstwo stało przy nim i wspierało go w momentach nieposłuszeństwa Nomog-Geaya. Całkiem dobre stosunki łączą go z Khurgorbaeyagiem - opiekunem goblinów - któremu również zależy na zjednoczeniu goblinów... tylko ich, gdyż hobgoblinów najchętniej widziałby on martwych. Sam opiekun tych drugich otwarcie gardzi Jednoczącym, uważając go za tchórza i słabeusza - co w rzeczywistości nie jest prawdą, ale Bargivyekowi zależy na tym Nomog-Geaya tak właśnie go postrzegał.

Do bóstw wrogich Bargrivyekowi zaliczyć należy przede wszystkim Hruggeka - bóstwo opiekuńcze niedźwieżuków - który podejmowane przez Wielkiego Godzącego próby zjednoczenia goblinów uważa za zbyt duże zagrożenie dla swojej rasy. Z tego też powodu cały czas knuje i stara się skłócić goblińskie bóstwa, w czym bardzo pomaga mu Nomog-Geaya. Wielu istotom wydaje się, że ze względu na ciągoty Bargrivyeka w stronę praworządności i zjednoczenia, w dobrej komitywie będzie znajdować się z nim bóstwo opiekuńcze mieszańców i dobrych goblinoidów Meriadar. Nic bardziej mylnego, gdyż odkupienie goblinów, na którym zależy Meriadar jest w mniemaniu Jednoczącego największą barierą dla zjednoczenia tejże rasy. Jak wszyscy członkowie swego panteonu Bargrivyek pała nienawiścią do Panzuriela - Wielki Rozjemca jest niezwykłym jego oponentem, gdyż obwinia złe bóstwo o rozpad społeczeństwa hobgoblinów a co za tym idzie o powolny rozpad całego społeczeństwa wszystkich goblinoidów.

Dogmat[edytuj | edytuj kod]

Gdzie ktoś jest słaby, inny jest silny. Uczyń wszystko by zgasić plemienne waśnie a całą energię poświęć walce z zewnętrznymi wrogami. Nienawiść względem obcych jest kluczem do zjednoczenia. Gobliny ramię w ramię z hobgoblinami są potężna siła, której nikt nie może się sprzeciwić.

Kler i świątynie[edytuj | edytuj kod]

Kościół Bargrivyeka jest wśród goblinów dość popularny, choć sami kapłani starają się pozostawać z tyłu, działając zza kulis. W odróżnieniu do klerów innych goblińskich bóstw - no może za wyjątkiem kościoła Maglubiyeta - kapłani Jednoczącego są szanowani i poważani a to ze względu na niejaką sprawiedliwość jaką wprowadzają w ich życie. Kler Bargrivyeka odpowiada za przechowywanie i kultywowanie goblińskich opowieści, legend, historii i wiedzy, będącej często kluczem do zażegnywania plemiennych niesnasek.

Kościół bóstwa jest bardzo dobrze zorganizowany i podzielony na oddzielne kasty, idealnie ze sobą współpracujące. Dzięki tytuły używane wewnątrz są niezwykle zwarte i w każdej kaście obowiązują te same. Nowicjuszy w wierze nazywa się Niewspółpracującymi, podczas gdy pełnoprawni członkowie kleru noszą miano Jednoczących. Pozostałe tytuły w hierarchii, od najniższego do najwyższego, to: Rozjemca, Arbiter oraz Mediator. Najwyżej postawieni kapłani nazywają się Wielkimi Sędziami.

Duchowieństwo Bargivyeka w większości składa się z goblinów - sześciu na dziesięciu kapłanów to przedstawicieli tej rasy - podczas gdy resztę stanowią niemalże tylko hobgobliny oraz bardzo nieliczni koalinthowie i norkerzy. Co ciekawe, w odróżnieniu od klerów innych goblińskich bóstw, w duchowieństwie Bargivyeka dość często spotkać można kobiety, które stanowią prawie piątą część kleru bóstwa. Większość duchownych to kapłani, choć znaleźć można też niewielką liczbę druidów. Kontakty pomiędzy kapłanami a sługami natury są bardzo dobre, jednakże jeśli chodzi o kontakty z klerami innych bóstw nie są już tak dobre - mimo najlepszych chęci ze strony duchownych Wielkiego Rozjemcy, klery pozostałych bóstw starają się zachować odpowiedni dystans.

Większość członków kleru nosi skórzane zbroje, które z jakiegoś względu są przez nich niezwykle wysoko cenione. Wysoko poziomowi kapłani malują je na biało by pokazać jakie stanowisko piastują. To samo czynią z korbaczami, będącymi ich podstawową bronią. W czasie podróży i poszukiwania potencjalnych wrogów duchowni Bargrivyeka przywdziewają cięższe pancerze, a także zaopatrują się w większa liczbę mniejszych broni.

Do głównych zadań kapłanów bóstwa należy rozwiązywanie różnego rodzaju dysput i kłótni - tak tych na poziomie rodzinnym jak i ogólnoplemiennym. Częściej jednak zdarza się, że rozmawiają oni ze zwykłymi goblinami, poznając ich typowe problemy. Później zaś starają się je rozwiązywać. Jako osoby odpowiedzialne za kultywowanie obyczajów, do nich należy zadanie wychowywania i nauczania młodych goblinoidów - nieczęsto wybuchają przez to spory z kapłanami Nomog-Geaya, którzy pragną by najmłodsi już w dzieciństwie poświęcili się ciężkim bitewnym treningom a nie tracili czasu na puste i nic nie znaczące słowa. Niekiedy zdarza się, że uczestniczą oni w niewielkich wyprawach, których zadaniem jest odnalezienie wrogów, którzy pasowaliby do miana WWW: Wielkiego Wspólnego Wroga.

Jednym z dwóch obchodzonym przez kler Bargrivyeka świąt jest Tarczowy Wiec - kiedy na wzór odbywających się u humanoidów spotkań z władcami, duchowni spotykają się z ludem. Podczas płomiennych przemówień duchowieństwo powiększa wtedy swe szeregi, kiedy to wszyscy nowicjusze zostają oficjalnie przyjęci do kleru. Innym świętem obchodzonym przez kler bóstwa są Zielone Trawy - dzień współpracy i zjednoczenia, kiedy to we wszystkich świątyniach Bargivyeka odbywają się wielkie nabożeństwa.

Największym miejscem kultu Jednoczącego jest znajdująca się poniżej Szarych Wierchów, Twierdza Jednoczącego - serce niewielkiego królestwa na które składa się sojusz kilku goblińskich plemion. Pod wodzą Wielkiego Sędziego Morgho zdołali oni pokonać inne potwory zamieszkujące ziemie wokół nich i teraz planują ruszyć na powierzchnię, co przy dobrym planie mogłoby mocno zaskoczyć mieszkańców Llorkh.

Z duchowieństwem nie związane są żadne zakony a to ze względu na to... że cały kler uważany jest za olbrzymi zakon, pracujący w imię wspólnego dobra. Co jakiś czas tworzy się niewielkie grupy, których zadaniami jest "pozbycie" się plemiennych władców których zachowanie nie pozwala na zjednoczenie. Inne grupy to tak zwani pionierzy, którzy nieustannie wędrują poszukując ziem na których gobliny mogłyby założyć nowe osady, rozwijać się i rosnąć w siłę.

Awatarowie[edytuj | edytuj kod]

Awatar Bargrivyeka wygląda jak wyrośnięty goblin - dwukrotnie przewyższający wzrostem normalnego - którego ruchy, gesty i sposób zachowania są niezwykle wyniosłe i spokojne. Zawsze ma wtedy przy sobie olbrzymi korbacz.

Źródła[edytuj | edytuj kod]

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.