FANDOM


MEGALENEON

Megaleneon - dzielnica rządowa Balicu, z dominującym Białym Pałacem.

Balic - podzielone miasto-państwo, leżące na południowy wschód od Tyru, blisko Morza Mułu. Było rządzone przez Andropinisa, jednego z Królów-Czarodziejów, do momentu jego wyprawy wgłąb Morza, z której nie powrócił. Balic jest czystą, wygodną metropolią nad brzegiem Morza Mułu.

Region, w którym leży miasto, należy do jednych ze spokojniejszych w całym znanym świecie. Nie jest nawiedzane przez potężne potwory, trzęsienia ziemi czy jakieś anomalie pogodowe. Największym problemem z zewnątrz są plemiona gigantów, żyjące gdzieś na Morzu Mułu.

Balic produkuje głównie sól, srebro, zwierzęta gospodarskie oraz skóry. Każdy dom handlowy stworzył własne mini imperium kupieckie na południowym płaskowyżu.

HistoriaEdytuj

W Roku Przyjacielskiego Poruszenia (Year of Friend’s Agitation) Dyktator Balicu Andropinis wyruszył z wielką flotą na zbadanie drugiego brzegu Morza Mułu. Nie powrócił z tej wyprawy. Nim jednak utracono nadzieję na powrót władcy miasto zostało najechane przez Kalaka i armię Tyru. Kontrybucję wojenną zapłacono w niewolnikach. Rok po tej inwazji, zwanym Rokiem Górskiej Furii (Year of Mountain’s Fury), miasto zostało napadnięte przez małą grupę gigantów. Odparto ten atak, tracąc połowę sił zbrojnych i przemieniając 25% miasta w ruiny. Ostatnią wielką falę zniszczenia sprowadził na to miasto Rajaat, kiedy wydobył się z Pustki, mszcząc się w ten sposób na zdradzie Andropinisa.

Pod koniec Dekady heroizmu stracono nadzieję na powrót Dyktatora i postanowiono zorganizować wielkie wybory, które miały ukształtować na nowo ustrój oraz wyłonić nową władzę. Niestety, ale podczas przygotowań Biały Pałac (dawna siedziba króla-czarodzieja Balicu) oraz port mułowy został opanowany przez Tabarosa, patriarchę Domu Kupieckiego Wavir. Szybko połączył zdobycze podbiciem kilku dzielnic a na końcu ogłosił się Handlowym Władcą Balicu (Trade Lord of Balic). Za jego przykładem poszły dwa pozostałe Domy Kupieckie, Tomblador oraz Rees, tworząc w ten sposób trzy oddzielne państwa na terenie jednego miasta.

Aktualnie wewnątrz miasta panują nastroje zimnowojenne. Najlepszym przykładem jest ekspedycja Ressu do gigantów z Morza Mułu, aby negocjować wieczysty pokój. Przyniosłoby to trwały spokój dla tego miasta, jednak inne domy kupieckie uważają, że Ress chce w ten sposób zdobyć sojuszników, którzy zmiotą innych bez większych problemów. Wojna wisi na włosku a każdy incydent może zniszczyć tutejszy spokój.

Każdy z domów handlowych rozprzestrzenił swoje wpływy na całym południowym regionie Tyru. Są to teraz imperia kupieckie, które obracają wielkimi kwotami.

WładzaEdytuj

Z czasów panowania Króla-czarodzieja w mieście utrzymywano pozory demokracji. Władca nie określał się mianem monarchy, ale jako dyktator. Miał to być dożywotni tytuł elekcyjny, który zdobył w wyniku wyborów. Templariusze byli wybierani co dziesięć lat przez wszystkich wolnych obywateli. Istniała także reprezentacja szlachty na dworze, zwana Izbą Patrycjuszy (Chamber of Patricians). Chociaż realna władza była skupiona w rękach dyktatora, obywatele zdobyli namiastkę smaku wolności.

Po utracie nadzieji na powrót dyktatora z wyprawy morskiej, chciano zorganizować wybory. Głównymi osobami byli Oriol z rodu Magestalos, Pierwszy Mówca z Izby Patrycjuszy; Zanthiros z Balicu, generał wojsk balickich; Asthira, pierwsza templariuszka. Plany zostały przerwane przez zamach stanu domów kupieckich. Oriol poszedł na współpracę z Tabarosem. Zanthiros zebrał prawie całą ocalałą armię z rodzinami i uciekł z miasta. Porzucił swoje plany dotyczące miasta, stworzył jednak militarne plemię, które szuka miejsca na założenie nowej stałej osady. Asthira ukrywa się w mieście, tworząc siatkę wpływów i intryg. Liczy na obalenie władzy Handlowych Lordów i przejęcie kontroli.

Aktualnie Balic jest podzielone na trzy części, każde rządzone przez innego Handlowego Władcę. Współpracują, aby zachować miasto przed zakusami obcych. Wewnątrz jednak panują nastroje zimnowojenne i każdy czeka tylko na wybuch wojny domowej.

Cała trójka Handlowych Władców ma inną filozofię władzy. Tabaros chce przeprowadzić reformy w mieście na wzór takich, jakie wprowadzono w Tyrze po tamtejszej rewolucji. Kaladon (z domu kupieckiego Tomblador) chce zmilitaryzować miasto i kontynuować tradycję wybieralnych dyktatorów. Lady Essen (z domu kupieckiego Rees) chce przemienić miasto w jeden wielki obóz pracy, który będzie pracował na rzecz wzrostu zamożności i potęgi jej domu.

Większość templariuszy poszła na współpracę z nowymi władcami, użyczając im swoich umiejętności administracyjnych. Jednak powoli są oni mordowani, ponieważ domy kupieckie wykształcają własnych urzędników. Pozostali, którzy dalej są wierni Andropinisowi, ukrywają się i szukają sposobu na poinformowanie króla-czarodzieja co się dzieje, żeby powrócił z wyprawy i odzyskał władzę.

Szlachta została niemalże całkowicie pozbawione swoich przywilejów.

CiekawostkiEdytuj

Podobnie jak wiele elementów świata Athasu i stan miasta jest różny od źródeł. Wg np. Dark Sun Campaign Setting na 4ed. Andropinis nadal rządzi miastem pomimo, że we wcześniejszych wersjach miasto było pozbawione Króla-Czarodzieja.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.