Sferopedia
Advertisement
Oeridians

Przedstawiciel Baklunów, pierwszy od lewej

Baklunowie (ang. Baklunish), bądź "Bakluni," jest powszechnie używane w odniesieniu do ludu Baklunów, rasy ludzi żyjących w Flanaess (jak i regionów dalszego zachodu Oeriku), aczkolwiek termin może odnosić się także do języka i kultury wspomnianego ludu.

Potomkowie ludzkich mieszkańców starożytnego Imperium Bakluńskiego, Baklunowie dzisiejsi są zamknięci głównie w północno-wschodnim Flanaess, w regionie znanym jako Zagłębie Baklunów (ang. Baklunish Basin) i innych pobliskich regionów, włączając Zeif, Ekbir, Tusmit, Ull, Ket, Suche Stepy, Równiny Paynimów, Tygrysi Nomadzi oraz Wilczy Nomadzi.

W niektórych kwestiach, Baklunowie odbijają prawdziwe ludy Arabów. Wiele podobieństw może zostać przywołanych między tymi dwoma, włączając aspekty ich kultury i wpływ dżinów i innych magicznych sił. Jednakże inne grupy Bakluni zostały przyrównane do rozmaitych koczowniczych plemion konnych Centralnej Azji.

Baklunowie tradycyjnie liczą swoje lata używając kalendarza Bakluński Hegira.

Opis[]

Bakluński lud ma złotobarwną skórę i włosy rozchodzące się od czarno-niebieskich do ciemnego brązu. Ich oczy są często zielone, bądź szaro-zielone.

Religia[]

Następujące bóstwa tworzą panteon Bakluński:

Źródła[]

  • Gygax, Gary. World of Greyhawk Fantasy Game Setting. Lake Geneva, WI: TSR, 1983.
  • Holian, Gary, Erik Mona, Sean K. Reynolds, and Frederick Weining. Living Greyhawk Gazetteer. Renton, WA: Wizards of the Coast, 2000.
  • Moore, Roger E. Greyhawk: The Adventure Begins. Renton, WA: Wizards of the Coast, 1998.
  • Sargent, Carl. From the Ashes. Lake Geneva, WI: TSR, 1993.

Linki zewnętrzne[]

Advertisement