Sferopedia
Advertisement
Egipt

Egipscy bogowie

Bogowie (ang. Deities) zwani też Mocami (ang. Powers), tłumaczonymi także na Potęgi, to potężne byty władające i patronujące siłami natury, ideami oraz wszelkimi esencjami rodzącymi się w planach wewnętrznych i zdolnościami ras śmiertelnych z planu materialnego. Bóstwa można spotkań praktycznie na wszystkich planach. Obierają sobie one siedziby ze względu na charakter bądź warunki fizyczne planów, które odpowiadają ich aspektom i domenom.

Bogowie większość swej uwagi koncentrują na Planie Materialnym, który jest źródłem ich mocy. Pobierają stamtąd energię pochodzącą z wiary swoich wyznawców. Wyznawców z Planów Zewnętrznych traktują bardziej usługowo, żądając wykonywania rozmaitych przysług bądź walki z żołnierzami innych bóstw. Bóstwa bardzo rzadko angażują się w bezpośrednie działania. Ich moc jest tak potężna, że takie zaangażowanie mogłoby zachwiać delikatną równowagą planów. Dlatego na mocy niepisanej umowy preferują subtelne działanie przez pośredników i gestorów. Ostatnim, który złamał tą umowę był Yavass, Lord Tyranów. Jego agresywne i łamiące pakt działania spowodowały zjednoczenie całej grupy rozgniewanych bogów. Ciało Yavassa po dziś dzień dryfuje po Planie Astralnym.

Moce są pogrupowane w Panteony.

Narodziny[]

Śmierć[]

Ps-astral

Ciało martwego boga na okładce Guide to the Astral Plane

Pozbawione wyznawców moce umierają. Zabicie nieśmiertelnego bóstwa nie jest jednak łatwe. Nie może ono posiadać żadnego wyznawcy na żadnym ze światów Planu Materialnego. W miarę jak wyznawców ubywa, ciało boga słabnie do tego stopnia, że jest wyrzucane na Plan Astralny, gdzie bezwładnie dryfuje czepiając się resztek życia, bądź ulegając trwającemu eony rozkładowi.

Drugim możliwym sposobem zabicia boga jest zamordowanie go przy pomocy esencji innych bóstw (czyli przez nie), co jednak zdarza się niezmiernie rzadko. Ciało boga uśmiercone w jakiś sposób ręką słabszej istoty po prostu odradza się po jakimś czasie i powraca do dawnej potęgi.

Boskie przymioty[]

Tytuły[]

Symbol[]

Święty symbol boga jest jego emblematem, pod którym identyfikuje się jego kler. Jest to także konduktor boskiej mocy przy pełnieniu kapłańskich obowiązków i obrządków. Służy on podstawowej zdolności kapłańskiej odpędzania, bądź karcenia nieumarłych. Symbole wielu bóstw zmieniały się w czasie, bądź też dana moc ma ich kilka w zależności o rozmiarów jej kultu i postaci, pod którą ją dostrzegają wyznawcy.

Plan ojczysty[]

Plan ojczysty (ang. Home Plane) zwany też Boską Dziedziną (ang. Divine Realm) jest domem boga na planach. Jest to kraina całkowicie podległa woli danego bóstwa. Czasem moc takiego boga sięga poza krainę wpływając na plan, na którym się znajduje, bądź też odwrotnie to plan, bądź jego strażnicy mają uciskający wpływ na wolę boga. Choć boskie krainy najczęściej znajdują się na planach zewnętrznych, to mogą znajdować się na każdym planie, nawet materialnym. Tutaj także trafiają wyznawcy danego bóstwa, szczerze oddani jego idei. Oczekujący osobliwego boga mogą przyjmować postać inną od najpopularniejszych na danym planie.

Boska ranga[]

  • Pseudobóstwo - bóstwo o poziomie zerowym. Jest nieśmiertelne, posiada co najmniej dwie cechy wyróżniające go ponad zwykłymi śmiertelnikami oraz posiada małą grupę wyznawców. Nie posiada jeszcze swojej krainy czy mocy obdarowywania zaklęciami, ale boskimi zaklęciami sam posługiwać się może.
  • Półbóg (ang. Demigod)
  • Bóg-Heros (ang. Hero-God) - występują wyłącznie w Greyhawku, a ich moc jest równa półbogom.
  • Tytan (ang. Titan)
  • Pomniejsze bóstwo (ang. lesser deity)
  • Pośrednie bóstwo (ang. intermediary deity)
  • Większe bóstwo (ang. greater deity)
  • Nadbóstwo (ang. overdeity) - nadbóg, zwany także nadmocą, jest rodzajem bóstwa, które istnieje poza normalnym rankingiem bogów i koncepcjami takimi jak charakter. Takie istoty istnieją poza granicami zwykłej kosmologii.

Charakter[]

Różny.

Dziedziny[]

Różne.

Domeny[]

Rożne.

Ulubiona broń[]

Różna.

Zobacz też[]

Źródła[]

  • Deities and Demigods
  • Guide to the Astral Plane
Advertisement