Sferopedia
Advertisement

Aoskar - zmarłe bóstwo portali i obieżysferów.

Symbol Aoskara

Historia[]

Aoskar cieszył się wielką popularnością wśród wszystkich sferowców, a zwłaszcza wśród mieszkańców Sigil z powodu dużej liczby portali w tym mieście. Jego kult w Mieście Bram coraz bardziej się powiększał, a jego wyznawcy rośli w siłę. Zaczął podejmować wysiłki w celu powolnego przejęcia Sigil od jego władczyni, Pani Bólu, poprzez stopniowe rozszerzanie wpływów swej religii. W pewnym momencie stał się nieoficjalnym patronem Sigil. Niektóre z dabusów, sług Pani Bólu, zaczęły mu służyć. Gdy jeden z nich, Upadły zdecydował zostać kapłanem Aoskara, miarka się przebrała. Pani zniszczyła Wielką Świątynię Drzwi, główną świątynię tego bóstwa w Sigil. Jej pozostałości nazywane są Roztrzaskaną Świątynią. Zabroniła również wyznawania Aoskara. Gdy nie mogli przebywać w swej, jak dotąd, głównej siedzibie, jego wyznawcy w większości zostali zabici lub odwrócili się od swego boga. Na skutek braku wystarczającej liczby wyznawców, Aoskar umarł. Jego ciało spoczywa na planie astralnym i jest siedzibą frakcji Atar.

Aktualnie kult Aoskara jest bardzo mały, choć są pogłoski, że jest on w posiadaniu najważniejszych tajemnic portali. Jedną z pozostałości po Aoskarze są aoskiańskie ogary, w przeszłości hodowane przez wiernych tego bóstwa. Istnieje również legenda, że krew Aoskara jest kluczem do wszystkich portali, stąd jej poszukiwania.

Aoskar w Planescape: Torment[]

W grze Planescape: Torment, wizerunek Aoskara został zmieniony. Tutaj występuje on jako poprzedni władca Sigil, którego Pani Bólu obaliła zajmując jego miejsce. W grze możemy spotkać się osobiście z jego kapłanem i wyznającym go dabusem, Upadłym.

Advertisement