Sferopedia
Advertisement

Aleax

Aleax jest fizyczną manifestacją zemsty, powołaną przez bóstwo. Każdy bóg ma tylko jednego wysłannika tego typu, używanego do zsyłania kary na tych, którzy postąpili krańcowo niezgodnie ze swoją naturą lub w inny sposób wzbudzili boski gniew. Są tworzone specjalnie do tego celu, można więc być pewnym, że żaden napotkany aleax nie stanął na naszej drodze przypadkiem.

Aleax zwykle przyjmuje postać podobną do swojej przyszłej ofiary, będąc poza kilkoma szczegółami jej wierną kopią. W oczach pierwowzoru postać mieni się przytłumionym światłem, zależnym od charakteru wysyłającego go bóstwa. Dla przechodniów aleax jest osobnikiem tej samej rasy co jego ofiara, o bliżej niesprecyzowanych rysach. Napadniętemu nie można pomóc, jakaś magiczna bariera zapobiega wszelkiej interwencji, sprawiając że jest zdany tylko na siebie. Po pojawieniu się przed ofiarą aleax recytuje w języku swego boga zbrodnię ofiary i wzywa ją do poddania się karze, po czym atakuje. Nie można z nim negocjować ani zatrzymać go jakimikolwiek argumentami.

Aleax posiada całkowitą odporność na wszelkie ataki pochodzące ze źródeł innych niż jego ofiara oraz potężną moc regeneracji. Jego jedyną słabością jest podatność na trafienia krytyczne i niemożność zadawania ich samemu.

Wbrew pozorom stworzenia te nie zabijają swoich ofiar. Powaleni, napadnięci wpadają w stan między życiem a śmiercią, gdzie otrzymują ostatnią szansę na pojednanie z urażonym przez siebie bóstwem. Mogą przyjąć wyznaczoną przez nie pokutę bądź misję, lub umrzeć. Jeżeli napadniętemu uda się pokonać atakującego go aleaxa, część esencji istoty łączy się z nim a kara zostaje wyrokiem losu wstrzymana, przynajmniej do kolejnego karygodnego występku. Esencja aleaxa czyni zmysły połączonej z nią istoty nieco bardziej wyczulonymi, jednak w każdej napotkanej sytuacji zbliżonej do występku dla ukarania którego został stworzony, istota próbuje przejąć kontrolę nad ciałem gospodarza i należycie ukarać zbrodniarza, nieistotne czy jest nim nosiciel czy inna osoba.

Aleaxy istnieją tylko po to, by karać niewiernych i ulegają zniszczeniu natychmiast po wykonaniu tego zadania. Ponieważ potęga bóstwa jest nieznacznie osłabiana po każdej porażce jego aleaxa, bogowie tworzą ich tylko w celu ukarania najbardziej bluźnierczych istot, lub takich których działania bezpośrednio zagrażają boskiej krainie.

Źródła[]

Advertisement