Sferopedia
Advertisement
1424791302436

Cztery podstawowe rodzaje żywiołaków

Żywiołaki (ang. Elementals) to pierwotne istoty zamieszkujące Plany Wewnętrzne. Są to duchy przemierzające plany wewnętrzne. Jeśli chcą zamanifestować się fizycznie, przyjmują postać żywiołu z otoczenia, stając się jego żywą częścią obdarzoną inteligencją.

Na Pierwszej żywiołaki są postrzegane jako stworzenia przywołane przez czarodziei. Jednakże na swoich własnych planach żywiołaki traktuje się nieco inaczej. W swych domach są powszechniejsze, często spotykane w grupach, a wiele z nich ma wysoką inteligencję. Co więcej, są istotami o wolnej woli, z własnymi społecznościami, przywódcami, obawami i aspiracjami. Niektóre z inteligentniejszych żywiołaków zmieniło nawet charaktery, toteż obieżysfer może napotkać rzadkiego, który stał się dobry lub zły - bądź nawet jeszcze rzadszego żywiołaka, który oddał się prawu lub chaosowi.

Niestety, ludzie niezbyt zaznajomieni z Planami Wewnętrznymi gadają bez końca o "żywiołakach", używając terminu do określania wszystkiego co mieszka na tych planach. Są w błędzie.

Żywiołak w dosłownym znaczeniu tego słowa jest duchową istotą spotykaną wyłącznie na planach Ziemi, Powietrza, Ognia oraz Wody, która zamieszkuje swój odpowiedni żywioł. Płynie swobodnie przez swój plan, a kiedy zapragnie wejść w interakcje ze swoim otoczeniem, może przyjąć materialną postać otaczając się porcją siły żywiołu wokół siebie. (Uzyskane w efekcie "ciało" nie jest tak naprawdę wcale żywiołakiem.) I to samo tyczy się parażywiołaków i pseudożywiołaków. Oba są duchami o wolnej woli, kształtującymi dla siebie ciała ze swoich środowisk.

Jednakże, nie wszystkie stworzenia rodzime dla Planów Wewnętrznych są żywiołakami, parażywiołakami czy pseudożywiołakami i te pozostałe bestie nie posiadają aż tyle swobody. Miast tego, jak większość ziemskich bytów, są przywiązane do swych fizycznych postaci, nawet jeśli ta postać - na przykład ta dziwa wody - składa się całkowicie z jednego żywiołu.

Wciąż, niezależnie od tego, czy stworzenie jest prawdziwym żywiołakiem czy po prostu tubylcem, jakikolwiek mieszkaniec Planu Wewnętrznego jest niewrażliwy na szkodliwe efekty tego planu. Przykładowo, wszystkie istoty z planu Ognia są niewrażliwe na płomienie i ciepło, a także wszystkie te z pseudoplanu Pyłu są wolne od jego dezintegrujących właściwości.

Plan Materialny[]

Żywiołaki z reguły przebywają na Planach Wewnętrznych, jednak z powodu łatwości nawiązania kontaktu są jednymi z najczęściej przywoływanych przez magów na Plan Materialny istot. Przywołujące zaklęcie ściąga ducha żywiołaka z odpowiedniego Planu Wewnętrznego i tworzy dla niego ciało z dostępnej materii żywiołu. Z tego powodu dany rodzaj żywiołaka jest najłatwiejszy do przywołania w skupisku odpowiadającej mu materii (na przykład żywiołaka ognia najłatwiej przyzwać w kraterze wulkanu). Po zniszczeniu cielesnej powłoki, duch żywiołaka powraca na swój plan. Zwykłe żywiołaki nie są zbyt inteligentne, co pozwala przyzywającym je magom wydawać im rozkazy. Istoty te mają jednak na tyle rozumu, by zdawać sobie sprawę, że są wykorzystywane i odczuwać z tego powodu niezadowolenie. Jeśli przywołujący straci koncentrację, istnieje duża szansa, że utraci kontrolę nad przyzwaną istotą. W takiej sytuacji żywiołak powraca na Plany Wewnętrzne lub, jeśli jest wyjątkowo zdenerwowany, atakuje swego niedoszłego pana.

Paralelizm[]

GrueEarthFire

Chaggrin i Harginn, papki ognia i ziemi. Przykład istot mających swój odpowiednik na podstawowych planach żywiołów

Paralelizm jest przekonaniem, że Plany Wewnętrzne są w istocie wariantami tego samego wzorca. W znaczeniu mieszkańców, mogłaby to oznaczać, że każde stworzenie znalezione na jednym planie ma swoje odpowiedniki na wszystkich innych. A więc, każdy plan ma swojego własnego rodowitego żywiołaka, parażywiołaka, czy pseudożywiołaka, i każdy ma także swojego własnego mefita. Teoria paralelizmu opiera się przede wszystkim na podobieństwach czterech planów żywiołów - każdy ma rodowitą papkę, dżina, geniusza, robactwo, plazmę i fundamentala. A siwobrodzi mogą wskazać wiele innych przykładów. Tak więc, zwolennicy paralelizmu utrzymują, że badanie planu wewnętrznego jest tak naprawdę badaniem ich wszystkich, gdyż wszystkie one są tym samym.

Oczywiście, ta szkoła myślenia ma tak wielu przeciwników, co zwolenników. Negacjoniści szybko potrafią wskazać wszystkie istoty, które zdają się nie mieć paraleli - ogniste nietoperze, khargra, xorny i tak dalej. Poza tym, argumentują, nawet jeśli trochę paralelizmu istnieje, nie znaczy to, że wszystkie rzeczy żywiołów podlegają tej zasadzie. W końcu, nie ma żadnego powodu (jak na razie) dla paralelizmu. Zwolennicy nigdy nie dostarczyli dowodu jakiejkolwiek siły czy wieloświatowego mechanizmu, który powoduje żywioły do ustania w synchronizacji (Choć Guwernanci paraleliści wciąż próbują je odnaleźć). Nie zaoferowali niczego prócz dzikich teorii.

Pomimo wszelkich kontrowersji i debat, paralelizm był i wciąż jest podstawową nauczaną teorią dotyczącą wizerunku Planów Wewnętrznych. Dopiero ostatnio podważono pogląd i sporządzono wiarygodną dokumentacje przeciwko niej. Jest to coś z czym wszyscy mędrcy Planów Wewnętrznych muszą się uporać, ostatecznie.

Władcy Żywiołów[]

Kossuth p36

Kossuth, Władca Ognia w humanoidalnej postaci

Nad żywiołakami stoją potężne istoty, które rywalizują o prawo do panowania nad Planami Żywiołów. Nad czterema podstawowymi planami panują pierwotni Władcy Żywiołów (ang. Elemental Lords), ucieleśniając całą esencję swoich żywiołów, pragnąc jego zwierzchności nad innymi. Panowanie Władców Żywiołów jest absolutne i niekwestionowane, a oni sami pozostają zdystansowanymi bogami o wielkiej potędze, rzadko odpowiadającymi na wołania śmiertelników i nielicznych wyznawców. Na Planie Materialnym zjawiają się wyjątkowo rzadko, z czego najaktywniejszym z władców pozostaje Kossuth. Potrafią przybierać wiele dowolnych postaci, lecz najczęściej są to sięgające nieba monstrualne filary ich żywiołu, w których dostrzec można zarys ust i oczu, jak u żywiołaków. Aktywność oraz postacie znane z zapisanej historii Faerun.

Arcyżywiołaki[]

Archomental

Arcyżywiołaki Dobra i Zła

Na Planach Żywiołów (a nawet na Planach Parażywiołów) są żywiołacze byty wynoszące się ponad swoich, zniewalając pod swoją władzę całą resztę. Istoty te, zwane zbiorczo Arcyżywiołakami (ang. Archomentals) zniekształciły się od prawdziwej natury Planów Wewnętrznych, które je spłodziły i przyjęły poglądy spoza planów. Innymi słowy przyjęły jarzmo dobra lub zła. Istnieją zatem Arcyżywiołaki Zła (lub Dobra), niemniej jednak to Arcyżywiołaki Zła mienią się większą sławą, posłuchem i potęgą pośród planów. Toczące z nimi konflikt Arcyżywiołaki Dobra pozostają w mieszanych relacjach zarówno pomiędzy sobą jak i ze swoimi odpowiednikami. Istnieje pogląd, iż Arcyżywiołaki Zła są jednymi z potomstwa tajemniczej istoty znanej jako Prastary Bóg Żywiołów, co czyniłoby je dziwacznym rodzeństwem.

Arcyżywiołaki Zła:

Arcyżywiołaki Dobra:

Arcyżywiołaki Zła istnieją również na Planach Parażywiołów, na których nie ma ich dobrych odpowiedników. Cryonax z paraplanu Lodu jest najpotężniejszym i najsławniejszym z nich, zawsze wymieniany obok Arcyżywiołaków Zła. Jest istotą nie przypominającą wyglądem parażywiołaków lodu, a jego pochodzenie od Starszego Oka Żywiołów, mogącego być Tharizdunem jest bardzo prawdopodobne.

 • Bwimb - Książę Złych Istot Szlamu.
 • Chlimbia - Książę Złych Istot Magmy.
 • Cryonax - Książę Złych Istot Lodu.
 • Enkhahk - Książę Złych Istot Dymu.

Istoty żywiołów[]

Żywiołaki[]

1424791302436

Cztery podstawowe rodzaje żywiołaków

Energons

Energony xag-ya i xag-yi

Żywiołaki określane na potrzeby uściślenia prawdziwymi żywiołakami (ang. true elementals) to pierwotne istoty reprezentujące żywioły. Posiadają hierarchię, porządkującą je najsłabszego do najsilniejszego: mały (1,2 m), średni (2,4 m), duży (4,8 m), wielki (9,6 m), większy (10,8 m), starszy (12 m), a także potężniejsze formy monolit i pierwotny. Wszystkie żywiołaki posiadają zdolność widzenia w ciemności, a z powodu swej unikalnej fizjologii są odporne na trucizny, paraliż, ogłuszenie i sen. Wyróżniamy cztery podstawowe rodzaje żywiołaków:

 • Żywiołak ognia - wysoka ściana płomienia o dwóch ramionach i jarzących się błękitnym ogniem oczach.
 • Żywiołak powietrza - amorficzna, zmienna chmura.
 • Żywiołak wody - wysoko uniesiona fala o rękach przypominających mniejsze fale i dwóch klejnotach głębokiej zieleni w miejsce oczu.
 • Żywiołak ziemi - wielki humanoid z błota, kamieni, cennych metali i klejnotów.

Z podstawowych elementów istnieją rzadkie żywiołaki energii:

 • Energony - składające się z materiału Planów Energii ucieleśnienia czystej mocy.

Mianem zwykłych, prawdziwych żywiołaków określa się również wiele istot, które powstały w podobny sposób jak żywiołaki na Planach Wewnętrznych, lecz które przyjmowały jako postać różne inne esencje, materie, energie, czy przyjmowały je się na zupełnie innych planach czy półplanach niż żywioły.

 • Żywiołak burzy - składające się z esencji burzy istoty z Planu Powietrza.
 • Żywiołak cienia - istoty czystej ciemności pochodzące z Planu Cienia.
 • Żywiołak czasu - mylna nazwa na Wymiarołaka Czasu, istotę zrodzoną w Półplanu Czasu z czasowej esencji.
 • Żywiołak ektoplazmy - będące częściowo esencją psioniczną istoty pochodzące z Półplanu Ektoplazmy.
 • Żywiołak grawitacji - niewielka dryfująca czarna dziura zniekształcająca wymiary i przestrzeń wokół siebie.
 • Żywiołak natury - mocarne istoty będące połączeniem ziemi, ognia, wody i powietrza oraz życia, składające się z naturalnych materiałów i małych zwierząt w swej okolicy.
 • Żywiołak ruin - pilnujące ruin i zniszczonych miejsc istoty ożywionych gruzów.
 • Żywiołak skazy - istoty czystego zepsucia.

Parażywiołaki[]

Paraelemental

Parażywiołaki dymu, lodu, magmy i szlamu.

Parażywiołaki (ang. Paraelementals) są istotami zrodzonymi z czterech planów parażywiołów leżących pomiędzy planami żywiołów. Mają w sobie cechy i elementy obu wymieszanych w nich żywiołów.

Pseudożywiołaki[]

QuasiAshDust

Pseudożywiołaki negatywne popiołu (postać węża) i pyłu.

SteamRadiance

Pseudożywiołaki pozytywne pary i blasku.

Pseudożywiołaki (ang. Quasielementals) są istotami żywiołów zrodzonymi z ośmiu planów pseudożywiołów, będących zmieszaniem czterech podstawowych żywiołów z Planami Pozytywnej i Negatywnej Energii. Konsekwentnie dzieli się je na negatywne i pozytywne pseudożywiołaki, analogicznie do planów, na których powstały.

Negatywne pseudożywiołaki:

 • Pseudożywiołak popiołu - ożywiony stos popiołów i węglików o zmiennych, topornych kształtach.
 • Pseudożywiołak próżni - całkowicie niewidzialne istoty, o kształcie amorficznego, gumowej, pustej skóry.
 • Pseudożywiołak pyłu - kłębiąca się chmura pyłu o niewielkich zagłębieniach wirujących cząsteczek w miejsce oczu.
 • Pseudożywiołak soli - zmiennokształtne, często przypominające wielkie, białe, pokryte szadzią jaszczury.

Pozytywne pseudożywiołaki:

 • Pseudożywiołak blasku - jarząca się kula energii emitująca stabilną poświatę.
 • Pseudożywiołak błyskawic - niewielkie kule trzaskających błyskawic.
 • Pseudożywiołak minerału - przypominający żywiołaka ziemi, lecz wykonany z cennych kamieni i metali.
 • Pseudożywiołak pary - wielkie chmury praktycznie przezroczystego gazu.

Żywiołaki Chaosu[]

ChaosFireWater

Żywiołaki Chaosu ognia i wody, Pyrophor i Undine

Żywiołaki Chaosu (ang. Elementals of Chaos) są inteligentnymi stworzeniami rodzimymi dla jednego z czterech planów żywiołów. Każdy z tych żywiołaków realizuje swoje własne interesy pełny wigoru z niewielkim dbaniem o porządek na swoim własnym planie czy Pierwszym Planie Materialnym.

 • Eolian - zmienne istoty przypominające drżące od żaru powietrze, żywiołaki chaosu powietrza.
 • Erdeen - bryłowate skaliste istoty o żyłach rud metali, żywiołak chaosu ziemi.
 • Undine - bezpłciowe, przezroczyste węże formujące macki, żywiołaki chaosu wody.
 • Pyrophor - migoczące węgliki o średnicy 1,5 metra z buchającymi płomiennymi palcami, żywiołaki chaosu ognia.

Żywiołaki Prawa[]

LawEarthWater

Żywiołaki Prawa ziemi i wody, kryst i hydrax

Żywiołaki Prawa (ang. Elementals of Law) są inteligentnymi stworzeniami rodzimymi dla jednego z czterech planów żywiołów. Każdy oddaje się do podtrzymywania sił prawa zarówno na planie rodzimym jak i na Pierwszym Planie Materialnym, lecz szalenie różnią się w swoich metodach osiągania tego celu.

 • Anemo - bawełniane, włókniste istoty, żywiołak prawa powietrza.
 • Kryst - 12 złotych kryształowych kolców, żywiołak prawa ziemi.
 • Hydrax - krab z lodu o niebieskiej barwie, żywiołak prawa wody.
 • Helion - kręgi pulsującego płomienia, żywiołak prawa ognia.

Awatary Złych Żywiołów[]

Waterveiledassassin

Zabójca o wodnym woalu

Awatary Złych Żywiołów pojawiły się całkiem niedawno. Każdy awatar jest żywą wolą Księcia Złego Żywiołu. Zawiera niewielki fragment esencji odpowiadającego księcia i istnieje samoistnie by kierować sprawą swojego stwórcy na Planie Materialnym. Awatary gromadzą się w istotnych obszarach takich jak niedawno odkryte węzły żywiołów bądź inne miejsca mogące być kluczowe do przywrócenia Oka do świata. Czasem służą jako potężne machiny wojenne dla kapłanów Starszego Oka Żywiołów.

Występują czterej awatarowie dla czterech złych książąt podstawowych żywiołów:

Papki Żywiołów[]

GrueWaterAir

Papki Żywiołów wody i potwietrza, Varrdig i Ildriss

Papki Żywiołów (ang. Elemental Grues) to okropne istotki zrodzone w spaczonych złą magią miejscach na Planach Żywiołów. Występują cztery rodzaje dla czterech żywiołów:

 • Ildriss - papka żywiołu powietrza.
 • Chaggrin - papka żywiołu ziemi.
 • Harginn - papka żywiołu ognia.
 • Varrdig - papka żywiołu wody.

Dziwa Żywiołów[]

Dziwa

Dziwo powietrza i dziwo wody

Dziwa Żywiołów (ang. Elemental Weird) to istoty żywiołu o wyraźnym aspekcie żeńskim oraz zdolności wieszczenia o losie związanym z ich żywiołem. Pomniejsze dziwo wody i jest istotą również inteligentną i powiązaną z jednym miejscem, lecz chaotyczną i żywiącą esencją utopionych w sobie stworzeń.

 • Dziwo Powietrza
 • Dziwo Ziemi
 • Dziwo Ognia
 • Dziwo Wody
 • Dziwo Szlamu
 • Dziwo Śniegu
 • Dziwo Lodu

Stewardzi Żywiołów[]

Steward2

Stewardzi żywiołów ognia i ziemi, żarowiec i geodit

Stewardzi żywiołów (ang. Elemental Stewards) to istoty czterech żywiołów rywalizujące ze sobą o zostanie wezwanymi jako słudzy psionów jako żywiołaczy wysłannicy.

 • Arktyn - steward wody i zimna.
 • Żarowiec - steward ognia.
 • Geodit - steward ziemi.
 • Burzowiec - steward powietrza.
00a02340cff27b520f7bd3b7c23ac3ee

Sługus wody

Sługusi Żywiołów[]

Sługusi żywiołów (ang. elemental myrmidons) to żywiołaki przekształcone by spełniać polecenia kultystów złych żywiołów, powstają ze zwykłych żywiołaków poprzez magicznie połączenie ich ze specjalnymi zbrojami.

Robactwo Żywiołów[]

VerminFireEarthWater

Robactwa ziemi, ognia i wody, pełzacz, płomieniec, plujec

Robactwo żywiołów (ang. Elemental Vermin) to padlinożerne istoty z Planów Żywiołów, żywiące się rozmaitymi substancjami swoich żywiołów.

 • Pyłowiec (ang. Duster) - przypominają szare pancerniki stojące na swoich dwóch tylnych nogach i posiadające dwie ludzkie dłonie. Żywi się wszystkim o silnym odorze.
 • Pełzacz (ang. Crawler) - psogłowe jaszczurki z humanoidalnymi, szponiastymi dłońmi. Są nadpobudliwe i szukają klejnotów i metali do jedzenia.
 • Płomieniec (ang. Flameling) - przypominają aligatory, lecz mają skierowane do przodu oczy. Pokryte są czerwonymi, płonącymi łuskami. Lubią smak łatwopalnych cieczy.
 • Plujec (ang. Spitter) - preferują chłodne i wilgotne okolice. Przypominają żaby i lubią jeść wszelkie postacie płynów.

Roje żywiołaczków[]

Elementite swarm

Roje czterech różnych żywiołaczków jako próbki w słojach

Roje ledwo świadomych żywiołaków zamieszkują Plany Żywiołów odpowiadające ich typom. Roje żywiołaczków (ang. Elementite Swarm) są tak właściwie niedojrzałymi formami standardowych żywiołaków. Przeciętnie, jeden czy dwa żywiołaczki w każdym roju mogą ostatecznie urosnąć by stać się małymi żywiołakami.

 • Rój żywiołaczków powietrza - lekkie, chmurowe migotanie.
 • Rój żywiołaczków ziemi - wybrzuszająca się ziemia.
 • Rój żywiołaczków ognia - strzelająca masa niewielkich płomyków.
 • Rój żywiołaczków wody - wirujący i marszczący się obszar wody.

Żywiołaki Ravenloftu[]

Eleravl2

Żywiołaki krwi i mogiły

Na Półplanie Grozy można spotkać szczególną odmianę tych istot. Żywiołaki Ravenloftu powstały poprzez splugawienie cząstek planów żywiołów przez esencję półplanu, dając życie czterem nowym rodzajom złych istot:

Aktualności 1 Zobacz artykuł autorski związanym z tym tematem: Plany Żywiołów Ravenloftu.
 • Żywiołak krwi (żywioł wody)
 • Żywiołak mgły (żywioł powietrza)
 • Żywiołak mogiły (żywioł ziemi)
 • Żywiołak stosu (żywioł ognia)

Żywiołaki Athasu[]

Eleathas

Żywiołaki Athasu

Wyznawane i czczone przez kapłanów na całym Athasie, żywiołaki reprezentują najistotniejszy aspekt znanych żywiołów: powietrza, ziemi, ognia i wody. Cztery żywiołaki reprezentują siły kształtujące codzienne życia mieszkańców strudzonej planety. Powietrze reprezentuje akt życia, kiedy dziecko połyka je po raz pierwszy przychodząc na świat, a umierający człowiek wypuszcza je jako swój ostatni akt przed śmiercią. Woda jest życiem samym w sobie, zawsze potrzebna i nigdy taka pewna. Ziemia reprezentuje świat, zawsze podlegający przemianom, zawsze srogi, lecz niezawodnie zawsze obok. Ogień reprezentuje gorąc słońca, płonącą pustynię oraz wszystko co zostało utracone.

Na Athasie, żywiołaki przybierają trzy różne odmiany: pomniejsze, standardowe i większe.

Czczące je kapłani/psioni z Athas dążą do osiągnięcia postaci kapłańskiego żywiołaka jako najwyższego stopnia własnego samorozwoju.

Zwierzęta[]

Nie wszystko jest potworem. Jest to prawdą gdziekolwiek się osoba nie wybierze. Nawet Plany Wewnętrzne są domem dla bestii, które niektórzy nazwaliby po prostu "zwierzętami" - niezaczepnymi, nieagresywnymi stworzeniami bez zbytniej inteligencji (albo przynajmniej tyle powiedzieliby o nich obieżysferowie). Większość podróżników nie będzie miało do czynienia z tymi istotami, lecz warto zanotować iż one istnieją choćby dla zwykłego katalogowania (dla Guwernantów czy modronów) bądź ze zwykłej ciekawości (dla kogokolwiek innego).

 • Ziemia:

Odkrywcy na Planie Żywiołu Ziemi napotkali mnóstwo niegroźnych rodzimych bestii. Przykładowo, giggag są odpornymi, grubymi insektami żywiącymi się padliną i odpadkami. Faribma są ryjącymi tunele robalami o błękitnej skórze, czasem długie na półtorej metra, żywiące się niczym innym poza bogatą glebą. W rozległych grotach spoczywających na planie, obieżysfer może spotkać niewielkie ryjące zwierzątko zwane tosh. Te opancerzone bestie polują na giggagi i inne pomniejsze stworzenia, budując gniazda pośród głazów i stalagmitów.

Denzelian - zwany także skałożercą przez kreatywnych - jest szeroką, kamienną, amorficzną masą mierzącą co najmniej 3 metry. Stworzenie to rozciąga się bardzo cienko na naturalnej skale (na grubość około 6 centymetrów) i powoli pożera ją. Denzelian unika metali, których nie potrafi strawić. Od czasu do czasu, właściciel kopalni wynajmie grupę obieżysferów by przyniosła dla niego denzeliana (albo nawet lepiej, jajo denzeliana) by pomógł kopać tunele i odkrywać złoża. Ta praktyka jednak nie jest tak powszechna jak można by myśleć; danzelian pochłania jedynie ok. 30 cm kamienia każdego tygodnia.

 • Powietrze:

Niezaskakująco, Plan Żywiołu Powietrza jest domem dla licznych ptaków. Większość zaadoptowała się do dziwnych cech z racji na fakt, iż nie ma zbyt wielu miejsc na planie, gdzie mogłyby wylądować. Przykładowo, niektóre nie mają już stóp, podczas gdy pozostałe zachowały je jedynie do zdobywania pożywienia. Ogrom insektów również mieszka na planie, żeby nie wspomnieć o kilku jaszczurzych bestiach jak saasin - długie, wężopodobne stworzenia o wielu parach skrzydeł. Te łagodne stworzenia niczym się nie żywią, podtrzymują się zaledwie poprzez ruch.

Wiatrodęte (ang. Windblown) są dziwacznymi zwierzami wyglądającymi jak szerokie liście lub kawałki papieru rzucone na wiatr. Tak naprawdę, są one koloniami grzybów dmuchanych przez bryzy, niesionymi do źródeł wilgoci, której potrzebują do życia. Jednakże potrzebują tak niewiele wilgoci, iż dotyk człowieka czy podobnego stworzenia utrzymuje je w ruchu na długi czas. Takoż wiatrodęte przetrwają ciskając się na inne żywe istoty, choćby chwilowo. Jedynym efektem odczuwanym przez "ofiarę" jest lekkie suche otarcie i swędzenie bądź bardzo lekka wysypka. Z tego powodu wiatrodęte uważane są za zwyczajne utrapienie niż jako zagrożenie.

 • Ogień:

Ilość niewrogich stworzeń ognia jest mała. Jednakże jednym całkiem powszechnym są rezygnanci (ang. waiveras), wielonogie czarne jaszczurki żywiące się wyłącznie niewielkimi owadami i jajami ognistych węży. Innym jest głąbik (ang. scape), bezwłosy gryzoń znany ze swojej zdolności teleportacji na życzenie. Żywi się padliną, która jest bez wątpienia dobrze ugotowana przez środowisko; jednakże, głąbik musi dorwać się do mięsa szybko nim ognie planu nie pochłoną go w całości.

 • Woda:

Żaden śmiałek mający mózg nie będzie zaskoczony gdy dowie się, iż Plan Żywiołu Wody jest pełen ryb. Z czego nie zdaje sobie sprawy większość ludzi jest fakt, iż nie spotka się tutaj raczej wielorybów czy delfinów, gdyż nie ma tutaj powietrza do oddychania. Niewielkie zwierzęta jak plankton i krasnorosty służą jako podstawa łańcucha pokarmowego, tak jak w pierwszo-materialnych morzach.

 • Lód:

Zaskakująca ilość owadów i małych zwierzątek spędza swoje życia kopiąc przez Plan Parażywiołu Lodu w poszukiwaniu kąsków do zjedzenia (stworzeń zamarzniętych z zimna) bądź innych żywych istot by zaczepić się do nich dla ciepła i pożywienia. Choć te pasożyty utrapieniem, nie stanowią prawdziwego zagrożenia dla życia i pokazują sposób w jaki wiele stworzeń z paraplanu stanowi.

Jednym szczególnie powszechnym pasożytem są mroztocza (ang. frostmite). Obieżysferowie, który natkną się na gniazdo yeti czy innej podobnej bestii wkrótce będą mieli własne ciała pokryte insektami.

 • Magma:

jest grubej skóry, czarną rybą najwyraźniej niewrażliwą na gorąco. Powoli "płynie" przez magmę paraplanu, choć nikt nie wie czym oddycha i co je. Inną bestią, buchaczem (ang. blazon), jest ożywiona płonąca skała wielkości 12 centymetrów, unikająca innych istot większych od niej. Ifryty i inteligentne żywiołaki ognia utrzymują buchacze jako zwierzęta domowe, a nawet jako strażników, gdyż można je wyszkolić by zawodziły jak alarmy kiedy intruzi zbliżą się do obszaru. Niektórzy ludzie spoza planu zbierają je jako ciekawostki.

 • Szlam:

Brud Planu Parażywiołu Szlamu jest dostatecznie zły sam w sobie, lecz by uczynić go jeszcze mniej pociągającym, wypełniony jest on robalami i owadami. Przy granicy z planem Wody, kilka nieszczęsnych ryb próbuje pływać w bagnistym mule. Jednakże, parę węgorzy i trujących płaszczek może w istocie zagrozić życiom tak podróżników jak i tubylców.

 • Dym:

Niewiele żyje w Planie Parażywiołu Dymu. Jeden rodzimy behemot, sadzozwierz (ang. sootbeast), niezdarnie porusza się przez dławiące opary paraplanu. Stworzenie jest długie na 3 metry, jego kudłate czarne włosy grube od sadzy, a jego brudna, bezzębna paszcza nieustannie beka dymem. Pomimo jego rozmiarów i przerażającego wyglądu, jedynym zagrożeniem jakie stanowi dla innych jest to, iż może przypadkowo wpaść na skurla, który nie zdąży dostatecznie szybko zejść z drogi - sadzozwierze są równie ślepe jak i głupie.

 • Popiół:

"Pływając" przez popiół, descriat oraz ulish obaj mają swoje domy na tym posępnym pseudoplanie. Descriat jest ssakiem, którego kilku pierwszaków nazwało czymś podobnym do dziobaka. Żywi się żużlem i sadzą oraz promieniuje rodzajem potężnego, żywiołowego ciepła (jego dotyk zadaje niewielkie obrażenia).

Ulish jest łuskowatym, rybim zwierzęciem znanym ze swojej ciekawości. Lubi podążać za nowoprzybyłymi do Popiołu; w istocie, czasem cała szkółka tych zwierzów otacza i zamracza grupę obieżysferów. Osoba nie powinna dać się zwieść rybiemu wyglądowi ulisha, choć wciąż stanowi on kiepski posiłek.

 • Pył:

Zaskakująca ilość owadów i gryzoni wykopuje swoje domy w pyle tego Planu Pseudożywiołu. Żyją tutaj stworzenia jak tabbitbug (mierząca 60 cm stonoga nieustannie odbudowująca złożone zamki z piasku) oraz verd (krągły gryzoń pokryty czerwonym futrem zwijający się w kłębek jako ochronę od zacinających burz piaskowych), które są w jakiś sposób niewrażliwe na nieustanny rozkład i dezintegrację pseudoplanu.

Także dmuchane pośród pyłu są małe brązowe nietoperze zwane khirth. Te zwierzęta mają dziwny cykl życia: Zaczynają swoją egzystencję jako larwy, żywiąc się unikatową i obrzydliwą substancję wydzielaną przez mefity pyłu (prawda jest taka, iż mefity tryskają nią za sobą jako niemal niewidzialną smugę). Kiedy larwalny khirth dojrzewa, zawija się w kokon i później wyłania w swojej nietoperzowej postaci. By dopełnić cyklu, mefity pyłu żywią się szczątkami kokonów.

 • Błyskawica:

Kulowe byty zwane mrebb dryfują tu nieruchomo. Co ciekawe, te mierzące 1,5 - 3 metrów średnicy sfery nigdy nie są trafione przez pioruny pseudoplanu. Może to prowadzić do traktowania ich jako bezpieczne schronienia. Jednakże, czujny śmiałek wie by nie pozostawać zbyt blisko mrebba, gdyż ich macki sięgają i łapią wszystko co podejdzie blisko, ciskając tym w błyskawice. Nikt nie wie nic więcej o nich.

Jeszcze dziwniejsze, plan szczyci się niewielkimi owadami, które "ujeżdżają" błyskawice. Te stworzenia rodzą się, żyją i giną w czasie, jaki zajmuje błyskawicy przemknięcie z jednej chmury na drugą. Warte są wspomnienia wyłącznie jako ciekawostka.

 • Blask:

Jaskrawe, wielobarwne, ptaki bez oczu znane jako varisoh zdają się przemykać przez cały pseudoplan, choć mówi się, iż siadają na grzędzie w miejscu zwanym Ostoją Barw (ang. Refuge of Color). Ta stanowiąca jedyny naturalnie występujący stały "ląd" na Blasku, rzadko był widziany przez obcych. Śpiewka niesie, iż Ostoją Barw władają boscy król i królowa, lecz ich imiona i natura pozostają tajemnicą, o ile w ogóle istnieją.

 • Sól:

Tubylcy Planu Pseudożywiołu Soli wiedzą by omijać pijawko-podobne pasożyty zwane hlach. Te niemal przezroczyste zwierzęta próbują uczepić się mieszkańców pseudoplanu (zwłaszcza faset i pseudożywiołaków soli) i wysysać składniki odżywcze i energię ze swoich ofiar.

Pokryte szronem ssaki znane jako sloggosh poruszają się w stadach przez wodne części pseudoplanu. Te olbrzymie zwierzęta żywią się solą jak i niewielkimi rybami i innymi stworzeniami z Planu Żywiołu Wody, które nieszczęśliwie przypłynęły tutaj ze swojego domu. Niektórzy siwobrodzi opisują sloggosh jako łosie bez poroża i o szczególnie szerokich paszczach.

 • Para:

Fabere dryfują niczym gigantyczne balony przez Plan Pseudożywiołu Pary. Te spokojne zwierzęta żywią się parą i używają jej do napędzania samych siebie, wypełniając i wydmuchują ją ze swoich pustych ciał. Javoose są patykowatymi, ośmiornicowymi stworzeniami dryfującymi przez pseudoplan, wymachując we mgle niemal komicznie swoimi licznymi odnóżami w poszukiwaniu żeru. Javoose żywią się wyłącznie niewielkimi stworzeniami jak calden - długimi na 12 centymetrów insektami o płaskich, okrągłych ciałach.

 • Próżnia:

Dosłownie nic co mogłoby zostać uważane za normalne "zwierzę", nie mieszka na Planie Pseudożywiołu Próżni.

 • Plany Pozytywniej i Negatywnej Energii:

Tak jak w przypadku Próżni, żaden z tych planów nie posiada tak naprawdę środowiska dostosowanego do rozprzestrzeniania się życia. Kilka bądź też żadne zwierzo-podobne stworzenia mają tu swoje domy.

Pozostałe stworzenia żywiołów[]

Pozostałe istoty na ogół nie podlegają paralelizmowi (albo w niewielkiej liczbie wariantów) toteż zostały zestawione w grupach poniżej. Nie są to wszystkie istoty mieszkające na Planach Wewnętrznych, a jedynie żywiołaki i istoty mające cechy i pochodzenie podobne do żywiołaków.

 • Trytony również pochodzą z tych planów, lecz są klasyfikowani jako przybysze. Klasyfikacja może być poniekąd kłopotliwa.
 • Także istoty nie mające niewiele wspólnego z żywiołami, jak smoki klejnotowe, są jednymi z charakterystycznych mieszkańców tych planów.
 • Niekoniecznie też istota danego żywiołu musi żyć wyłącznie na swoim planie pochodzenia. Przykładowo gingwatzim to istoty o typie powietrznym, lecz dla nich ojczysty jest Plan Eteryczny.
 • Niektóre istoty są znane jako z pochodzenia krewne dla żywiołaków, lecz z czasem ich klasyfikację zmieniono, jak np. pecze, które były krewnymi żywiołaków ziemi, lecz obecnie są istotami baśniowymi z podtypem ziemi.
 • Nie wszystkie żywiołaki muszą powstawać na Planach Żywiołów. Niektóre, tak jak mułowce, mogą się zrodzić na Planie Materialnym, w magicznych rejonach rzek.


Blazewyrm

Gorzejący jaszczur

 • Stworzenia żywiołu ognia
  • Duch Płomieni (ang. Flame Spirit) - zmiennobarwne, płomienne kule żółci, czerwieni i zieleni o wijącej się ognistej macce, charakterystyczne dla Kara-Tur i magii Wu Jen.
  • Elmarin - przypominające ognie Św. Elma istoty z planu ognia i dzikiej przestrzeni, gdzie krążą wokół ognistych światów.
  • Gorzejący jaszczur (ang. Blazewyrm)
  • Fantomowy łowca (ang. Phantom Stalker) - stworzenia z Planu Żywiołu Ognia, w prawdziwej formie filary ognia z niewyraźnymi zarysami kończyn. Na Planie Materialnym przyzwane przez czarodziei, muskularni, czerwoni humanoidzi rozpalający się jak ogniste duchy gdy rozzłoszczeni. Zawsze mszczą swego pana.
  • Ognistojęzyczna żaba (ang. Firetongue frog) - niewielki, złośliwy żywiołak o kształcie żaby. Atakuje swoim rozciągliwym językiem, którym wstrzykuje ofiarom jad powodujący wrzenie krwi.
  • Ognisty nietoperz (ang. Fire bat) - inteligentne, polujące w grupach wielkie nietoperze o fizycznych ciałach płonących stabilnym płomieniem. Po śmierci odradzają się z małych jaj płomieni gdzieś na Planie Żywiołu Ognia, toteż pozostają nieśmiertelne.
  • Pająk inferno (ang. Inferno spider)
  • Ognisty wąż (ang. Fire snake) - larwalna postać ognistych salamander, rodzące się z jaj powstałych w płomieniach.
  • Rój żaru (ang. Cinder dwarm)
  • Strażnik tomu (ang. Tome guardian) - strażnik tomu jest stworzeniem z Planu Żywiołu Ognia, powiązanym z magicznym tomiszczem lub też innym obiektem.
  • Żużlobrutal (ang. Cinderbrute) - agresywne popiołowe humanoidy szukające zaczepki na planie ognia.
MonFaePG63a

Wąż lodowy, drapieżnik mroźnego żywiołu powietrza

 • Stworzenia żywiołu powietrza
  • Chmurowy zwiadowca (ang. Cloudscout) - dymowa skrzydlata istota z planu powietrza.
  • Gingwatzim (ang. Gingwatzim) - istoty surowej siły życiowej z Planu Eterycznego. Ich sześć rodzajów to świecące kule wirujących gazów o różnych mocach.
  • Wędrowiec wiatru (ang. Wind walker) - stworzenia z Planu Żywiołu Powietrza, gdzie są sługami dżinni, na Planie Materialnym zaś mieszkając w wysokich górach czy grotach pod ziemią. To wyjące, ryczące, wirujące, wijące węże w postaci cyklonu.
  • Mihstu - stworzenia o złej naturze z Planu Powietrza, unikające światła, wolące zimne miejsca, niecałkowicie materialne, otaczają mniejsze istoty wirującymi mgielnymi mackami.
  • Niewidzialny łowca (ang. Invisible Stalker) - niewidzialne istoty z Planu Powietrza o nieznanym kształcie, wyglądające jak falujące powietrze. Przyzywane do konkretnych zadań.
  • Oddechopijca (ang. Breathdrinker) - żywiołak karmiący się powietrzem wysysanym z płuc żywych stworzeń.
  • Powietrzny sługa (ang. Aerial Servant) - półinteligentna forma żywiołaka powietrza występująca na planie żywiołu powietrza, planie eterycznym i planie astralnym. Ledwie wyraźne na rodzimych planach, widoczne na Planie Materialnym. Cienki otwór ust, puste oczodoły i długie ramiona. Przez żywiołaki powietrza uważane za podrzędny gatunek.
  • Powietrzny wartownik (ang. Air Sentinel) - dobroczynne istoty przypominające dżinni, patrolujące Shurrok.
  • Wąż lodowy (ang. Ice serpent) - żywiołak powietrza spotykany w chłodnym klimacie, składający się z powietrza wirującego śniegiem, liśćmi, lodem, kamieniami.
  • Wietrzny drapieżca (ang. Windraptor) - mizerne stworzenia wyglądu ptaków o nienaturalnie wielkich szponach i jarzącym ognisku w miejscu głowy. Charakterystyczny dla świata Athas.
  • Wir (ang. Vortex) - niewielkie sfery barwy zamarzniętej mgły, obtaczające się wiatrami w oszalałym ruchu.
Callarfromthedeep

Wołający z głębin, mroczny byt z wód

 • Stworzenia żywiołu wody
  • Deszczowy biegacz (ang. Rainrunner) - wyglądające jak nieco solidna kula mulistej wody. Wytłaczają kończyny do przeciągania się.
  • Mułowiec (ang. Mudman ) - zwane dweomerowcami, mułowate humanoidy zrodzone z wód i rzek, gdzie osiadła magia.
  • Falisty łucznik (ang. Wavearcher) - płynne stworzenia o torsie humanoida kształtującym się z falo-podobnego ciała poniżej. Szaleją i polują na Planie Wody strzałami. Charakterystyczne dla świata Athas.
  • Wołający z głębin (ang. Caller from the Deeps) - pobudzana przez promienie świetlne i kierowana głodem istota z mrocznych, zimnych wód, konsumująca zatopioną magię i żywe stworzenia.
636319942216209592

Galeb duhr, pokojowi mieszkańcy planu Ziemi

 • Stworzenia żywiołu ziemi
  • Galeb duhr - podobne do głazów, pokojowe istoty ziemi.
  • Horda (ang. Horde) - przerażające formy życia z Planu Żywiołu Ziemi. Każda horda składa się z setek insektowych ciał połączonych wspólnym umysłem.
  • Kolcokamień (ang. Stone Spike)
  • Krysmal (ang. Crysmal)
  • Nereftyda (ang. Nerephtys) - rzadka postać żywiołaka ziemi będącego zarazą w niższych obszarach Szczeliny Pełzających Robali w Flanaess. Wygląda jak kolumna kamienia kilku częściowo podtopionych świec skręconych razem w warkocz.
  • Pecz (ang. Pech) - chude, niewielkie humanoidy o granitowej skórze. Pracują w rozległych kopalniach na Planie Żywiołu Ziemi, najgłębszych na Planie Materialnym, znają się na obróbce kamienia i walce z kamiennymi stworzeniami.
  • Piaskal (ang. Sandling) - krzemowe, terytorialne stworzenia o postaci robali z piasku.
  • Piaskowy rycerz (ang. Sandknight) - humanoidy z piasku i otoczaków, piechurzy planu żywiołu ziemi, toczący wojny z kimkolwiek, kogo napotkają.
  • Piaskun (ang. Sandman) - dwunożne istoty z piasku połączonego magiczną kohezją. Pochodzą z Planu Żywiołu Ziemi i służą jako zdobywcy niewolników Dao, dzięki swej zdolności usypiania magicznym piaskiem.
  • Ruchoma ściana - masywna skalista istota.
  • Szept ziemi (ang. Earth Whisper)
  • Ziemioryjec (ang. Earthdelver)
 • Stworzenia parażywiołu dymu
  • Belker - skrzydlata, złośliwa istotka z planu dymu.
 • Stworzenia parażywiołu magmy
  • Magmowiec (ang. Magman) - złośliwe, paskudne stworzenia przypominające gobliny z roztopionej magmy i płonących węglików.
  • Magmalna groza (ang. Magmal Horror)
  • Miotacz magmy (ang. Magma Hurler)
  • Thoqqua - zachowujące równowagę pomiędzy ziemią i ogniem stworzenia z Planów Ognia, Ziemi i Magmy, zwane też odpowiednio kamiennym robalem lub ognistym rogalem.
Immoth

Immoth, tajemnicza i wpływowa istota na planie Lodu.

 • Stworzenia parażywiołu lodu
  • Chraal - byty chłodnej energii uwięzionej w lodowych zbrojach, będące nikczemnymi zmarłymi uwięzionymi na planie Lodu.
  • Frigidarch - najpotężniejszy rodzaj żywiołaka lodu, zdolny do ograniczonego kontrolowania pogody.
  • Immoth - olbrzymy z lodowych kryształków, brodate, o długim ogonie. Wiedzą gdzie szukać zamarzniętych na planie lodu słów.
  • Lodowy pomiot - często spotykane, kanciaste żywiołaki o spokojnej naturze, ale skłonne do nadmiernego używania swych zdolności wytwarzania burzy śnieżnej.
  • Dreszczowy robal - małe, żyjące w grupach żywiołaki o trzech pyskach. Chociaż są dość spokojne, łatwo je sprowokować.
  • Śnieżna furia - prawie niematerialne byty, wyglądające jak podmuch zimna i śniegu. Widok ognia lub silny wiatr doprowadzają je jednak do szału.
 • Stworzenia parażywiołu szlamu
 • Stworzenia pseudożywiołu blasku
 • Stworzenia pseudożywiołu błyskawic
 • Stworzenia pseudożywiołu minerału
  • Chamrol (ang. Chamrol)
  • Energetyczna sadzawka (ang. Energy Pod)
  • Glomus (ang. Glomus)
  • Okruch (ang. Shard)
  • Kolczasty okruch (ang. Spined Shard)
  • Śpiewający krysmal (ang. Trilling Crysmal)
 • Stworzenia pseudożywiołu pary
 • Stworzenia pseudożywiołu popiołu
  • Żywiołak Popiołu (ang. Ash Elemental) (Sylvan Veil) - starsza wersja pseudożywiołaka popiołu.
 • Stworzenia pseudożywiołu próżni
 • Stworzenia pseudożywiołu pyłu
  • Wir pyłowy (ang. Dust Twister)
 • Stworzenia pseudożywiołu soli
Elemental5

Skriaxit oraz Nawałnica, dwaj klasycznie przedstawiciele stworzeń mieszanych żywiołów.

 • Stworzenia mieszanych żywiołów
  • Mglisty opiekun (ang. fogwarden) - złe żywiołaki żywiące się emocjami, oraz łączące w sobie właściwości zimna, mgły i elektryczności.
  • Migoczące Widmo (ang. Shimmering Wraith) - nieżywe energie stworzone przez połączenie sił Planu Negatywnej Energii i Planu Pseudożywiołu Błyskawic. Przypominają cienie wypełnione iskrzącymi punktami światła. Często niezauważalne przed zjednoczeniem się w nieregularne formy ludzkich rozmiarów tuż przed atakiem. (W Monstrous Compedium Annual 1 mają typ nieumarły.)
  • Nawałnica (ang. Tempest) - świadoma burza ciemnych burzowych chmur składająca się ze wszystkich czterech podstawowych żywiołów (W 2 edycji były to wyłącznie powietrze i woda.), w której momentami dostrzec można ludzkie czy zwierzęce cechy.
  • Skriaxit - czarne burze, żywe burze piaskowe, postrachy stworzeń na pustyniach. Są to duchy zemsty przyzwane tysiąclecia temu przez prastarych bogów. Są połączeniem żywiołów ziemi i ognia (tak jak alternatywnie Nawałnica w 2 edycji była połączeniem wody i powietrza), z kolei w Faerunie (obszar Raurin, Mulhorand) są potężnymi i inteligentnymi żywiołakami powietrza porywającymi piach i pył.
  • Wszechżywiołak (ang. Omnimental) - ogromne połączenie czterech żywiołów będące niegdyś łącznikiem żywiołaczych armii.
  • Żywy holokaust (ang. Living Holocaust ) - wirujące płomienie opętane przez duszę demona, składające się z ognia, powietrza i zła w równych proporcjach.
 • Pozostałe stworzenia paralelistyczne:
  • Bestia Parażywiołu (Magmy, Deszczu, Mułu, Słońca) - istoty powstałe z najczystszych materii swoich parażywiołów, charakterystyczne dla świata Athas.
  • Bestia Żywiołu (Powietrza, Ziemi, Ognia, Wody) - istoty powstałe z najczystszych materii swoich żywiołów, charakterystyczne dla świata Athas.
  • Fundamental - najsłabsze stworzenia prawdziwych żywiołów, dwuwymiarowe istoty pary skrzydeł z materii żywiołów lub energii. Jest ich 16 rodzajów, na każdy żywioł, parażywioł i pseudożywioł.
  • Plazm (ang. Plasm) - ohydne szkielety składające się z solidnego eteru i surowej materii żywiołu, spotykane na Planie Eterycznym lub odpowiadającym im Planie Żywiołów, bądź też sprowadzone na Plan Materialny.
  • Zwieżywiołak (ang. Animental) - żywiołacze wersje zwierząt, których duchy zawędrowały na Plany Wewnętrzne.


Nieposegregowane:

  • Bi-Nou (Monstrous Compendium Annual Volume Two)
  • Blazozoid (Monstrous Compendium Spelljammer Appendix)
  • Chaos Sentinel (Seeds of Chaos)
  • Crystal Spider (Athasian) (Monstrous Compendium Dark Sun Appendix: Terrors of the Desert)
  • Crystal Spider (Dungeon #4)
  • Cthuga's Flame Creature (Deities and Demigods Cyclopedia)
  • Desert Ghost (Creature Catalog (DMR2))
  • Dharum Suhn (Planescape Monstrous Compendium Appendix III)
  • Dragger (City of Ravens Bluff)
  • Dust Devil (Dragon #45)
  • Elemaster (Immortal Rules)
  • Facet (Planescape Monstrous Compendium Appendix III)
  • Fiery Face (Crypt of Lyzandred the Mad)
  • Fire Phantom (Wizard's Spell Compendium, Volume Two)
  • Firetail, Lesser (Monstrous Compendium Annual Volume Three)
  • Firetail, Tshala (Monstrous Compendium Annual Volume Three)
  • Flame Roper (Tales of the Outer Planes (OP1))
  • Flame Swallow (Practical Planetology (SJR4))
  • Ice (Polyhedron #21)
  • Infernite (Dragon #159)
  • Kal-Muru (Shipbane) (Creature Catalog (DMR2))
  • Klyndes (Planescape Monstrous Compendium Appendix III)
  • Living Lahar (Dragon #265)
  • Negative Energy Elemental (Return to the Tomb of Horrors)
  • Negative Fundamental (Return to the Tomb of Horrors)
  • Ooze Sprite (Planescape Monstrous Compendium Appendix III)
  • Plasman (Monstrous Compendium Spelljammer Appendix)
  • Sand Spawn (Chaos Spawn: A Chaos War Adventure)
  • Sand Warrior (Priest's Spell Compendium, Volume Two)
  • Scile (Planescape Monstrous Compendium Appendix III)
  • Silt Weird (Polyhedron #80)
  • Sky Wyrm (Champions of Mystara: Heroes of the Princess Ark)
  • Smoke Elemental (The Awakening)
  • Snow Mischief (Polyhedron #116)
  • Stone Snake (Monstrous Compendium Annual Volume One)
  • Styr (Dark Sun: Shattered Lands)
  • The Ice Fiend (Rjurik Highlands)
  • Vodoni Space Spider (Under the Dark Fist (SJA4))
  • Wavefire (Planescape Monstrous Compendium Appendix III)
  • Well Spirit (Dragon #42)
  • Windigo (Dungeon #77)

Zobacz też[]

Inne istoty związane z żywiołami i zamieszkujące plany wewnętrzne

 • Dżinni - humanoidalne istoty z planów wewnętrznych, mające główny wpływ na politykę najważniejszych miejsc na planach żywiołów.
 • Mefity - złośliwi posłańcy stworzeni przez potężne istoty ze sfer. To niewielkie uskrzydlone humanoidy o substancji jednego z planów wewnętrznych.
 • Genasi - potomkowie ludzi i dżinów, obdarzeni cechami żywiołaczego dziedzictwa.

Źródła[]

 • Baker, Rich. Complete Arcane (Wizards of the Coast, 2004).
 • Baur, Wolfgang, James Jacobs, and George Strayton. Frostburn (Wizards of the Coast, 2004).
 • Bonny, Ed, Jeff Grubb, Rich Redman, Skip Williams, and Steve Winter. Monster Manual II (Wizards of the Coast, 2002).
 • Collins, Andy, and Bruce R. Cordell. Libris Mortis: The Book of Undead (Wizards of the Coast, 2004).
 • Collins, Andy, Bruce R. Cordell, and Thomas M. Reid. Epic Level Handbook (Wizards of the Coast, 2002).
 • Cook, Monte. "Four in Darkness: A Guide to Elemental Evil." Dragon #285 (Paizo Publishing, 2001).
 • Cook, Monte. Monstrous Compendium: Planescape Compendium III (TSR, 1998).
 • Cook, Monte, and William W. Connors. The Inner Planes (TSR, 1998).
 • Cordell, Bruce R., and Gwendolyn F.M. Kestrel. Planar Handbook (Wizards of the Coast, 2004).
 • Isaacson, Robert. "The Ecology of the Galeb Duhr." Dragon #172 (TSR, 1991).
 • Grubb, Jeff. Manual of the Planes (TSR, 1987).
 • Grubb, Jeff, David Noonan, and Bruce Cordell. Manual of the Planes (Wizards of the Coast, 2001).
 • Gygax, Gary. Monster Manual (TSR, 1977).
 • Sernett, Matthew, Dave Noonan, Ari Marmell, and Robert J. Schwalb. Tome of Magic: Pact, Shadow, and Truename Magic (Wizards of the Coast, 2006).
 • Stewart, Doug, ed. Monstrous Manual (TSR, 1994).
 • Stout, Travis. Children of the Cosmos, Dragon #297 (Paizo Publishing), 2002.
 • Williams, Skip, Jonathan Tweet, and Monte Cook. Monster Manual (Wizards of the Coast, 2000).
 • Trice, Michael. "The Ecology of the Elemental Weird." Dragon #347 (Paizo Publishing, 2006).
 • Various. Monster Manual III (Wizards of the Coast, 2004).
 • Wyatt, James, Ari Marmell, and C.A. Suleiman. Heroes of Horror (Wizards of the Coast, 2005).
 • All the Different Types of Elementals
Advertisement